Zpět

Polské stavebnictví očekává mírný růst

Aktuální výsledky výzkumu CEEC Research ukazují, že představitelé stavebních společností v Polsku očekávají v roce 2010 mírný růst odvětví (o 4,7 %). Vytížení kapacit v prvním čtvrtletí roku 2010 se snížilo oproti poslednímu čtvrtletí roku 2009, ale nadcházející měsíce by mohly přinést mírný nárůst vzhledem k mírnému růstu nasmlouvaných kontraktů. Klíčovými problémy jsou pro polské stavební firmy byrokracie a vysoké náklady na práci. Téměř všechny společnosti omezuje nedostatečná poptávka. Klíčovou prioritou, na kterou budou společnosti soustřeďovat svoji pozornost v průběhu dalších 12 měsíců, bude zvýšení efektivity jejich fungování. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Studie polského stavebnictví H1/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Norstat Polsko.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

„Nejnovější studie polského stavebnictví ukazuje na mírně rostoucí optimismus polských stavebních firem. V letech 2010 i 2011 očekávají mírný růst, jedná se o viditelně lepší předpovědi než uvádějí jejich kolegové v České republice a na Slovensku, kteří předpovídají minimálně v roce 2010 pokles jejich odvětví. Rychlý návrat k výraznému růstu z období 2006 – 2008 však polské stavební společnosti nečekají.“

Jiří Vacek,
Ředitel společnosti CEEC Researc
h
 

Hlavní zjištění Studie polského stavebnictví H1/2010:
Stavební společnosti očekávají v roce 2010 mírný růst polského stavebnictví

 • Stavební firmy čelily na začátku roku 2010 velice obtížným podmínkám (výrazný pokles v lednu, únoru i březnu). Nicméně i přesto stále očekávají růst svého sektoru, který by měl být v podobných relacích jako v roce 2009 (pro 2010 společnosti předpovídají růst o 4,7 %).
 • Celkový podíl společností očekávajících růst poslkého stavebníctví je 77 % respondentů. Detailnější pohled prostřednictvím hlavních segmentů na trhu ukazuje na velice malé rozdíly v očekáváních jak velkých nebo středních/malých firem, tak firem zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.
 • Pro rok 2011 společnosti předpovídají shodný vývoj s rokem 2010.

Vývoj prodejů stavebních společností bude následovat vývoj trhu

 • Vývoje prodejů budou kopírovat trend celého odvětví. V průměru firmy očekávají růst prodejů v roce 2010 o 4,1 %.
 • Pokud se zaměříme na jednotlivé segmenty, pozemní stavitelství předpovídá 4,5% nárůst prodejů v roce 2010. Inženýrské stavitelství čeká pozvolnější nárůst (3,4 %).
 • Předpovědi pro rok 2011 ukazují na nárůst prodejů o 5,8 %.

Polské stavební společnosti pomalu získávají zpět svoji sebedůvěru

 • Nejnovější výsledky výzkumu ukazují na zlepšující se sebedůvěru polských stavebních firem (oproti výzkumu z října 2009). Současné hodnocení ale stále nedosahuje úrovně roku 2008.
 • 75 % respondentů očekává zlepšení své tržní pozice.

Stavební společnosti zaznamenaly pokles vytíženosti svých kapacit – aktuální vytížení je v průměru 70 %

 • Průměrná vytíženost kapacit stavebních společností poklesla na 70 %. Nejvyšší vytížení vykazují velké firmy (76 %), naopak nejmenší potvrzují společnosti v inženýrském stavitelství (66 %).
 • Průměrně mají polské stavební společnosti nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Nejlépe si pak v tomto směru vede segment velkých společností, které uvádějí, že mají podepsané zakázky až na 13 měsíců (v průměru).
 • 30 % stavebních firem plánuje změnit způsoby, kterými získávají své zakázky.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu

 • Největším problémem je byrokracie a vysoké náklady na práci. Téměř všechni respondenti rovněž potvrzují problémy s nedostatečnou poptávkou (96 %).
 • Narostly také potíže způsobené vyostřenou konkurencí.
 • Problémy s byrokracií jsou tématem zejména pro střední/malé firmy a společnosti v pozemním stavitelství.
 • Hlavním problémem společností z inženýrského stavitelství je silná konkurence při získávání nových zakázek.

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: zvýšení efektivity fungování stavebních společností

 • Klíčovou oblastí pro naprostou většinu dotázaných společností zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (95 %).
 • Naopak, jako svoji nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

Studie polského stavebnictví H1/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v polském stavebnictví. Rozhovory proběhly v březnu 2010.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]