Zpět

Podpora spokojenosti zaměstnanců a dobré pracovní prostředí – rozhodování českých firem o pronájmu nových kancelářských prostor

Společnost Skanska již potřetí provedla v České republice, Polsku a Maďarsku svůj průzkum Skanska Office Index. Jeho výsledky ukázaly, že většina českých firem (83% respondentů) počítá s tím, že v horizontu roku 2010 bude využívat zhruba stejně velký kancelářský prostor.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Při vyhledávání nových kancelářských prostor jsou pro české firmy nejdůležitější následující faktory: podpora spokojenosti zaměstnanců a dobré pracovního prostředí, dostupnost parkovacích míst a blízkost hlavních komunikací. Co se týče úspory nákladů v kancelářských prostorech, nejdůležitější jsou pro české firmy úspory nákladů za energie (58% respondentů). Plných 79 procent respondentů uvedlo, že přijímají opatření na snížení ekologického dopadu svého provozu, přičemž hlavní ekologickou aktivitou společností je podle průzkumu „třídění odpadu“.

„Výsledky průzkumu Skanska Office Index jasně ukazují, že snížení nákladů za energie je pro české firmy nejvýznamnějším faktorem při hledání a pronajímání nových kancelářských prostor. Plných 77 procent českých respondentů rovněž uvedlo, že úspora energií je podle nich nedílnou součástí každé ekologicky-odpovědné budovy,“ říká ředitel Skanska Property Czech Republic Rikard Henriksson. Zároveň dodává: „Společnost Skanska usiluje o to, aby všechny námi budované kancelářské a administrativní budovy byly energeticky co nejúspornější, a tak byly prospěšné jak našim nájemníkům, tak životnímu prostředí. Kancelářská budova Nordica Ostrava, kterou vybudovala právě naše společnost Skanska, je vůbec první stavbou na území České republiky, která dostala certifikát GreenBuilding od EU. Tato budova je výmluvným důkazem o tom, že je možné stavět energeticky efektivní budovy za stejné náklady jako konvenční stavby.“

Velikost kancelářských prostor v roce 2010 beze změn
V Polsku se 22% (33%) respondentů domnívá, že se jejich kancelářské prostory v horizontu roku 2010 rozšíří, zatímco 69% (59%) uvádí, že zůstanou stejné. V Maďarsku počet respondentů předvídajících rozšíření kancelářských prostor poklesl na 15% (24%), naopak počet respondentů uvádějících plánované zmenšení kancelářského prostoru stoupl na 19% (10%). V České republice se výrazná většina respondentů domnívá, že i v letošním roce bude provozovat stejně velké kancelářské prostory: 83% respondentů oproti 72% v roce 2008 a 63% v roce 2007; pouze 12 procent (20% (31%)) uvedlo, že plánují v letošním roce rozšíření kancelářských prostor.

Méně či více zaměstnanců
Respondenti ze všech tří zemí zařazených do průzkumu uvedli, že početní stav jejich zaměstnanců v kancelářích bude v horizontu nadcházejícího roku zhruba stejný. Pouze 16% (20%) respondentů v České republice uvedlo, že plánují v následujícím roce zvýšit počet svých zaměstnanců, zatímco 73% (68% (54%)) uvedlo, že jejich početní stavy kancelářského personálu zůstanou v následujícím roce stejné. V Polsku stejně odpovědělo 29% (51%) respondentů, v Maďarsku pak 25% (34%).

Velikost a rozložení kancelářského prostoru
V České republice má 32% respondentů 8-11 metrů čtverečních (kancelářského prostoru) na zaměstnance; u 20% respondentů činí tento poměr 16m2/zaměstnance a u 13% více než 16m2/zaměstnance; 38% českých respondentů uvedlo, že mají pouze individuální kanceláře a 24% provozuje kombinaci „25% otevřených kancelářských prostor a 75% individuálních kanceláří“.

Významné faktory pro pronájem nových kanceláří
Při hledání nových kancelářských prostor uvádějí české i polské firmy shodně jako nejdůležitější faktory Podporu spokojenosti zaměstnanců a vytvoření dobrého pracovního prostředí. Maďarští respondenti průzkumu uvedli, že pro ně je nejdůležitější Výše nájmu a finanční podmínky. Dalšími významnými faktory jsou Náklady na energie a Dostupnost parkovacích míst. Pro české respondenty byly třemi nejdůležitějšími faktory následující: Podpora spokojenosti zaměstnanců a vytvoření dobrého pracovního prostředí, Dostupnost parkovacích míst a Poloha – blízkost hlavním komunikacím.

Ekologická odpovědnost
Maďarští respondenti byli nejaktivnější v přijímání opatření na snížení ekologického dopadu svého působení – plných 83% oproti 79% českých a 54% polských respondentů. Z českých respondentů průzkumu jich 58% projevilo zájem o Snížení spotřeby energie; dále 30% respektive 29% uvažuje o Snížení počtu zaměstnanců a Novém jednání o podmínkách podnájmu. Většina českých respondentů (77% (79%)) uvedla, že součástí ekologicky odpovědné stavby by měla být i Snížená spotřeba energie.

Nízké povědomí o ekologických programech
Zhruba 80% respondentů nikdy neslyšelo o ekologickém programu pro budovy, jako jsou například GreenBuilding nebo LEED, ačkoli zhruba čtvrtina respondentů uvádí, že by jim taková nabídka přišla lákavá. S ekologicky odpovědnou budovou si respondenti spojují zejména nižší spotřebu energií a použití ekologických materiálů. Dále pak považují za ekologické efektivní využití zdrojů, recyklace a využití odpadu a v neposlední řadě i zdravější pracovní prostředí. Co se týče ekologických aktivit, většina českých firem uvedla „třídění odpadu“; dále téměř 80% českých respondentů uvedlo, že přijímají ekologická opatření.

Pohled na vlastní odvětví
Pohled na vývoj vlastního odvětví byl u respondentů ve všech třech zemích v porovnání s loňským rokem horší. Pouze 54% (66% v roce 2008) českých respondentů uvedlo, že jejich odvětví expanduje. Stejné údaje z Polska potvrzují, že polská ekonomika stále patří k těm nejoptimističtějším, byť i zde je vidět pokles 68% (89%). V Maďarsku pouze 29% respondentů označilo své odvětví za rostoucí, což je pokles oproti loňskému roku, kdy to bylo 55%.

Fakta o průzkumu Skanska Office Index

  • Office Index je každoroční průzkum, který od roku 2007 probíhá v České republice, Polsku a Maďarsku. Podobný průzkum probíhá i v severských zemích.
  • Cílem průzkumu je získat informace o potřebách a názorech firem na současná i budoucí pracoviště.
  • Průzkum provedla v průběhu října 2009 výzkumná agentura GfK Group pro společnost Skanska Commercial Development Europe.
  • Průzkum oslovil 600 respondentů v Polsku, Maďarsku a České republice; v každé zemi bylo osloveno 200 firem.
  • Respondenti průzkumu jsou zodpovědní za pronájem kancelářských prostor a řeší strategické záležitosti týkající se kancelářského prostoru.
  • Společnosti oslovené v průzkumu podnikají zejména v následujících odvětvích: bankovnictví, finanční pojištění, doprava/komunikace, informační technologie, poskytování služeb a výroba.
  • Oslovené společnosti mají nejméně 20 administrativních zaměstnanců a 200 čtverečních metrů kancelářského prostoru. V roce 2008 to bylo 50 zaměstnanců a 500 metrů čtverečních kancelářského prostoru.
  • Geografická specifikace: Velká města v Maďarsku, Polsku a České republice, např. Praha, Ostrava, Brno či Plzeň.

*Hodnoty v () jsou z roku 2008 a v (()) z roku 2007

[carousel-horizontal-posts-content-slider]