Zpět 3 fotografie

Odborníci diskutovali o nízkoenergetickém stavění z POROTHERMU

Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2010 se stal místem schůzky odborníků v oblasti energetických nároků na bydlení. Na briefingu, který uspořádala společnost Wienerberger na téma „POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení: Trendy výstavby rodinných domů z klasických materiálů ve vztahu k racionální spotřebě energií, POROTHERM nabízí řešení bydlení i v nízkoenergetických i pasivních domech“, se potkali odborníci v oblasti certifikace a norem, stavební technici, zástupci stavebních firem i novináři.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Setkání se věnovalo nejen možnostem výstavby z POROTHERMU, ale také tématice týkající se dalších požadavků na bydlení – ať již v oblasti norem, kvality staveb, nebo vnitřního klimatu v budovách a jeho vlivu na zdraví. Jak zde odborníci zkonstatovali, právě domy postavené z jednovrstvého masivního zdiva z POROTHERMU umí poskytnout jak vynikající tepelně-energetické vlastnosti, tak i zdravé podmínky pro bydlení.

Trendy v energetických nárocích
Za předsednickým stolem společně usedli Ing. Petr Kučera, CSc., ze společnosti CSI, Ing. Jiří Šála, CSc., ze společnosti MODI, firmu Wienerberger zastupovali Ing. Roman Busta, Ing. Roman Šulista a Ing. Petr Veleba. Přestože bylo hlavním cílem akce přiblížit trendy v energetických nárocích na výstavbu domů a možnostem výstavby z POROTHERMU, setkání se věnovalo i dalších otázkám.

Publikace pro odborníky i architektonická soutěž
Velký zájem mezi zúčastněnými vyvolalo téma týkající se relativní vlhkosti a teploty vzduchu v interiéru a s tím spjatých příčin vzniku zdravotních omezení. Zasloužený ohlas sklidily také snímky představující pokrok v oblasti řešení technických detailů a zvyšující se kvality staveb.

Odborníci také uvítali představovanou publikaci „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“, která projektantům značně usnadní navrhování vnějších stěn z POROTHERMU. V rámci diskuze se dostal prostor i na otázky týkající se vyhlášení 12. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže POROTHERM DŮM se speciálním tématem „Cihlový dům do 2,5 miliónu“ a 6. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže "Nejlepší realizované stavby".

Více informací naleznete na www.porotherm.cz.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]