Zpět

Nadační fond Tomáš pro bezpečnější stavby

Snížení nehodovosti ve stavebnictví a pomoc jejich obětem nad možnosti dané současnou legislativou jsou hlavními cíli Nadačního fondu Tomáš, který v těchto dnech zahajuje činnost. Jeho založení je výsledkem dlouhodobé snahy společností působících ve stavebnictví o maximální eliminaci pracovních úrazů a úmrtí a účinnou prevenci v této oblasti. Kromě přímé pomoci obětem nehod a jejich rodinám chce fond přispět k vytvoření platformy pro výměnu zkušeností mezi firmami v oblasti bezpečnosti práce a poskytování odborných podkladů pro případnou úpravu současných předpisů. Partnery Nadačního fondu Tomáš jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Odborový svaz Stavba České republiky, Fórum Dárců a Skanska a.s.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

„V průměru tři pracovní nehody na sto zaměstnanců činí ze stavebnictví jednu z nejrizikovějších oblastí lidské činnosti. Dochází zde zhruba k dvojnásobku pracovních úrazů než je celorepublikový průměr (viz tabulka 1). Například v roce 2008 se z celkového počtu 174 smrtelných úrazů v České republice stala celá čtvrtina během stavebních prací,“ konstatovala Lucie Nováková, členka správní rady Nadačního fondu Tomáš, ředitelka odboru komunikace Skanska a.s. „Přitom jak dokládají naše zkušenosti, vůbec by to tak nemuselo být. Způsob, jak snížit nehodovost na stavbách, je totiž v principu jednoduchý. Jde o důsledné dodržování bezpečnostních předpisů, a možnost jejich vynucování i u subdodavatelů. Právě tento fakt by chtěl formou osvěty, zprostředkování výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti práce ve firmách a apelací na zákonodárce náš nadační fond změnit,“ dodala Lucie Nováková.

Kromě prevence před pracovními úrazy na stavbách je důležitou náplní činnosti Nadačního fondu Tomáš právě pomoc jejich obětem či rodinám pozůstalých. Ta se soustředí na podporu finančního i nefinančního charakteru nad rámec platné legislativy, jejíž cílem je ulehčit lidem vyrovnat se s následky ve vteřině změněné životní situace. Už středně těžký úraz totiž znamená výpadek příjmů rodiny v desítkách procent, důsledkem smrtelného úrazu je zásadní finanční a psychosociální zásah průměrně pro pět dalších osob.

Ti, kteří utrpěli pracovní úraz či pozůstalí mnohdy potřebují kromě peněz také psychologickou, psychosociální, lékařskou, právní a sociální pomoc. V této oblasti nadační fond spolupracuje s řadou odborníků s mnohaletými zkušenostmi.

O pomoc finančního i nefinančního charakteru se lze na fond obrátit prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.nftomas.cz nebo dopisem. Tištěný dokument je možné získat tel. čísle +420 605 547 919. Žádosti posoudí odborná komise složená z profesí jako medik, psycholog, kaplan, právník o odborník na pojištění, specialista BOZP, life-coach, sociální pracovník a také odbory.

Nadační fond Tomáš získal své jméno po apoštolovi svatém Tomáši, který je patronem architektů, stavebních dělníků, geometrů, zeměměřičů, konstruktérů, tesařů, zedníků a kameníků.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]