Zpět 2 fotografie

Jak na okna v rámci zelené úspory?

Dotační program Ministerstva ŽP “Zelená úsporám“ přispívá dotacemi na komplexní zateplení obálky budovy anebo vybraných dílčích částí obálky budovy tak, aby bylo dosaženo nízkoenergetického standardu. Součástí obou podpor je i zateplení oken. Zde se ovšem vyskytuje překážka, neboť i většina nových oken u mnohých domů nedosahuje svojí tepelnou izolací potřebných hodnot pro přidělení zelené dotace. Přitom řešení je jednoduché…

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

V rámci podmínek dotačního programu Zelená úsporám bylo stanoveno, že izolační schopnosti oken a jiných prosklených otvorových výplní musí dosahovat úrovně Uw= 1,2 W/m2K. Požadovaná hodnota Uw (w = Windows, česky okno) se skládá z hodnoty izolace skleněné výplně a okenního rámu. Tuto hodnotu bohužel nesplňuje drtivá většina oken doposud vyráběných a montovaných, a to z jednoduchého důvodu. Většina výrobců oken udává u použitého zasklení hodnotu Ug = 1,1W/m2K (g = glass, česky sklo), což je ovšem hodnota pouze skleněné výplně v jejím středu. Izolační vlastnosti směrem k okraji rámů se zhoršují, takže výsledná hodnota celé výplně Uw se pohybuje v rozmezí 1,3 až 1,7 W/m2K. Také izolační vlastnosti rámu bývají podstatně horší než u zasklení, čímž se dále výrazně snižují izolační schopnosti těchto oken a tudíž není možné dosáhnout hodnoty míry izolace požadované v rámci dotačního programu.

„Žadatelé o tuto dotaci, a to i přestože mají mnozí relativně nová okna, stojí před problémem, jak ošetřit svá okna, aby splnili všechna kritéria k dotaci. Jednou z možností je samozřejmě okna vybourat a dát nová, která by zajistila odpovídající hodnoty Uw. Nicméně to s sebou přináší hrubé stavební práce a s tím související nepořádek a samozřejmě nemalou finanční investici. My jsem připravili snadnější řešení a troufám si říci, že i levnější,“ uvádí Jiří Dobrovolný, předseda představenstva společnosti Izolační skla.

V čem tedy spočívá dané řešení? Vše je v pouhé výměně zasklení se současným zachováním stávajícího okenního rámu i s jeho vyšší tepelnou propustností.

„Do současných oken je možné tímto způsobem vložit izolační skla, která dosahují hodnoty Ug=0,6 až 0,8W/m2K, což v součinnosti s tepelnou prostupností běžných rámů montovaných přibližně 10 let zpátky splňuje kritéria dotace daná Ministerstvem ŽP. Izolační skla, která naše firma k tomuto účelu nabízí, mají v sobě vloženou meziskelní tepelnou folii typu Heat Mirror, jež díky pokovení oxidy india a stříbra selektivně propouští či odráží světlo,“ vysvětluje podrobnosti Dobrovolný.

Izolační skla s folií Heat Mirror jsou tzv. třívrstvá, složená z dvojskla a třetí vrstvu tvoří folie Heat Mirror, která díky svojí minimální tloušťce bez problémů umožní vsazení této výplně do stávajících okenních rámů pro standardní skleněné výplně dvouvrstvé s celkovou tloušťkou 24 mm. Výměna izolačního skla představuje jednoduchou a rychlou operaci, kdy uvolněním fixačních zasklívacích lišt rámů lze stávající izolační sklo bezproblémově vyjmout a na jeho místo vsadit nové. Přesklení běžného bytu je otázkou několika hodin, rodinný dům zabere půl dne a bytový dům, samozřejmě dle jeho velikosti, je otázkou několika dnů. Cena této úpravy stávajících oken včetně práce se podle typu rámu pohybuje v rozmezí 2 000 až 2 500,- Kč/m2 vyměněného zasklení. Tímto způsobem lze přesklít všechny typy běžných rámových prosklených otvorových výplní ze dřeva, plastu, hliníku nebo oceli a výsledné izolační vlastnosti celé výplně podle typu jsou uvedeny v následující srovnávací tabulce.
 

  rám Uf Uw s dvojsklem 1.1
stávající
Uw s dvojsklem 0.6
přesklené
plastové okno 3-komorové 1,7 1,4 0,95
plastové okno 5-komorové 1,3 1,32 0,87
plastové okno 7-komorové 1,1 1,28 0,83
dřevěné okno 68 1,6 1,38 0,93
dřevěné okno 78 1,4 1,34 0,89
dřevohliníkové okno 1,4 1,34 0,89
hliníkové okno 1,8 1,47 1,03

„Určitě je na škodu, že z pohledu schválených podmínek dotačního programu je výměna pouze skleněné výplně možná zahrnout do dotovaných položek jen u komplexního zateplení obálky budovy a prozatím nejde použít u podpory kvalitního zateplení vybraných částí obálky budov, při které je nutné kombinovat tři druhy zateplení. Ministerstvo ŽP prozatím požaduje výměnu celých oken. Společnost Izolační skla a.s. se přesklíváním – zateplením oken úspěšně zabývá již několik let a v souvislosti s dotačním programem “Zelená úsporám“ se na nás obrací stále více zákazníků. Víme, že MŽP a SFŽP jsou s touto technologií obeznámeni a v připravované novele byl mohl být tento striktní požadavek v kategorii A2 upraven tak, aby požadovaných vlastností oken bylo také možné dosáhnout pouhou výměnou skel. Toto by velmi ocenili mnozí žadatelé o dotaci. Kdy k této změně dojde, prozatím nemůžeme říci, ale dosavadní informace a jednání nás opravňují k optimistickému výhledu,“ uzavírá Dobrovolný.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]