Zpět

Izolační sklo pro přesklívání oceněno na IBF

Zateplení výměnou nevyhovujícího zasklení za izolační sklo INTERM® TF s meziskelní tepelnou folií HEAT MIRROR získalo v soutěži Výrobek roku 2009 čestné uznání.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Do letošního ročníku soutěže, kterou počtvrté pořádalo Národní stavební centrum a vydavatelství Vega, bylo nominováno čtyřicet výrobků a technologií. Odbornými partnery se dokonce stalo osmnáct středních a vysokých škol stavebního zaměření. I studující generace se tak přesvědčila o tom, že po inovativní stránce čeští výrobci ve stavebním odvětví rozhodně nespí. „Vedle hlavních a speciálních cen udělila porota deset čestných uznání. Považujeme za úspěch, že se nám mezi nemalou konkurencí ostatních čtyř desítek výrobků nově uváděných na trh v roce 2009 dostalo takového uznání. Tento rok jsme již stihli uvést na trh novinku, respektive rozšířit řadu zasklení INTERM® TF o další typ vhodný pro přesklení,“ uvádí Ing. Jiří Dobrovolný, předseda představenstva společnosti Izolační skla, a.s., která izolační sklo INTERM® TF vyrábí.

Oceněné izolační sklo INTERM® TF má při tloušce 20 až 24 mm jedinečnou izolaci Ug = 0,6 až 0,8 W/(m2K). Jeho součástí je speciální meziskelní folie HEAT MIRROR, díky níž je v místnosti zajištěna dokonalá teplotní pohoda. Sklo INTERM® TF je vhodné k přesklení většiny stávajících oken, a to bez jakýchkoliv úprav původních rámů. Produkt přesklení je navíc zařazen do dotačního programu "Zelená úsporám", který může pokrýt většinu nákladů spojených s touto vysoce efektivní formou zateplení.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]