Zpět 1 fotografie

Dřevěný dům roku 2010

V rámci III. ročníku architektonické soutěže DŘEVĚNÝ DŮM 2010 proběhla v průběhu listopadu 2009 až února 2010 doprovodná soutěž s názvem „Dětská komora architektů“ pro děti základních uměleckých škol v Ostravě.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

V úterý 16. března proběhlo v sídle Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) oficiální předání poukázek základním uměleckým školám, diplomů a odměn dětem, které se soutěže zúčastnily.

Předmětem soutěže pro děti bylo zpracování trojrozměrného výtvarného návrhu domku pro bydlení s použitím dřevěných prvků a dalších přírodních materiálů (papír, karton, kůra, dřívka, dřevní odštěpky, atd.), který byl pro základní umělecké školy zajištěn rovněž díky firmám ze sdružení MSDK.

Účelem a cílem soutěže bylo seznámit děti s prací s přírodními prvky, budovat jejich vztah ke dřevu jako stavebnímu materiálu a také porovnání dětských představ o bydlení v dřevěných domcích s profesionálními architekty a projektanty.

Do soutěže se přihlásilo celkem 7 ostravských základních uměleckých škol, které doručily celkem 17 projektů. Na jejich zpracování se podílelo 43 dětí ve věku 9 – 14 let.
„Mladí architekti pojali tuto soutěž velmi zodpovědně, domky byly pečlivě zpracované a velmi originální. Rozhodování o třech nejlepších bylo těžké, všichni autoři by zasloužili odměnu.“ Uvedl Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel Moravskoslezského dřevařského klastru.

„Všechny návrhy domků jsou opravdu pěkné. O vítězi rozhodlo precizní zpracování a moderní design, o druhém a třetím místě pak netradiční pojetí. Jistě jsou vizualizace velmi podnětné i pro profesionální architekty.“ Doplnil Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel Nadace dřevo pro život.

Na prvním místě se umístil projekt 12-ti letého Jakuba Šindela ze základní umělecké školy v Ostravě – Porubě, na druhém a třetím místě pak projekty domků ze ZUŠ V. Petrželky z Ostravy – Hrabůvky – 2. místo – Šimon Šonovský a Jakub Kuchař (oba 14 let) a 3. místo Petr Brachaczek a Martin Lazor (oba 14 let).

„Tato soutěž má jistou návaznost i na projekt Dřevařská akademie neboli Woodroadshow, kterou pořádá náš klastr. Jedná se o náborovou kampaň, a snahu získat žáky základních škol ke studiu na středních dřevařských školách a osvětu dřevařství. Těmito způsoby tedy pracujeme s dětmi a seznamujeme je s nejrůznějšími obory dřevařství a již nyní se těšíme na další pokračování soutěže.“ Sdělil Ing. Poledník.

Vítězné domky byly prezentovány na veletrhu Dřevostavby v Praze Letňanech, při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Dřevěný dům 2010 – 25. února.

V prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava, kde je sídlo MSDK, jsou nyní k vidění všechny doručené vypracované projekty domků základních uměleckých škol, které se soutěže Dětská komora architektů zúčastnily.

„Tyto domečky si zájemci mohou prohlédnout v průběhu následujících 14 dnů, kdy bude výstavka k dispozici veřejnosti.“ Uvedl Ing. Miroslav Neulinger, ředitel Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]