Zpět

Dřevěný dům 2010 má své soutěžící

V říjnu loňského roku pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a České komory architektů zahájili zástupci Nadace dřevo pro život, Moravskoslezského dřevařského klastru a Asociace dodavatelů montovaných domků třetí ročník architektonické soutěže Dřevěný dům.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Do soutěže k datu uzávěrky přihlásilo své exponáty 24 soutěžících. V kategorii A realizovaných energeticky úsporných rodinných domů jsou tři soutěžní návrhy a v kategorii B – návrhy nízkoenergetických rodinných domů je celkem 21 soutěžních návrhů.

Cílem soutěže je vybrat nejlepší realizace a návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, což je myšleno jako symbióza formy a funkce, estetického a konstrukčního, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

Záměrem organizátorů je rovněž zvyšovat náročnost podmínek soutěže a tak nastavit vysoký standard odevzdávaných prací. Smyslem je, aby každý přihlášený exponát mohl být beze zbytku realizovatelný v praxi.

„Letošní ročník soutěže je nastavený odlišně od toho minulého. Velký důraz byl kladen na to, aby autoři museli promyslet a vypracovat podklady, které po projektantech požaduje stavební praxe a nejen formální stránku návrhu. Soutěžní podmínky byly vypracovány v souladu s kritérii Dokumentu národní kvality, podle kterého řídí rozsah projektů a kvalitu výroby přední výrobci dřevostaveb na českém trhu. Soutěžící museli splnit řadu přísných kritérií. Kromě grafické a výrazové stránky bylo nutné také vyplnit Protokol pro energetický štítek obálky budovy, zdokumentovat tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí a jejich ochranu proti vnitřní vlhkosti, vypracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a spočítat statiku hlavních nosných částí. Navíc však bylo součástí návrhů předložení řešení nejožehavějších detailů v konstrukcích domů. Teprve takovéto komplexní zvládnutí návrhu může přinášet odborníky-projektanty v oboru dřevostaveb. Byl jsem velmi mile překvapen vysokou úrovní a kvalitou splnění těchto těžkých a nezvyklých kritérií u drtivé většiny soutěžních návrhů.“ Řekl přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. arch. Petr Vala.

Soutěžní návrhy rovněž shlédla na svém zasedání porota a z dalšího posuzování vyloučila pouze jeden návrh, který měl závažné formální nedostatky.

„Jestliže v předchozích ročnících soutěže se mladí architekti učili zpracovávat energetický štítek budovy, dnes již musejí zvládnout komplexní dokumentaci. Soutěž je v tomto opravdu náročná. Mají-li však mít soutěže tohoto typu širší osvětový význam, pak postupné zvyšování náročnosti je tou správnou cestou. Čeští architekti, kteří pracují se dřevem, ušli za krátkou dobu pořádný kus cesty a musejí být nároční sami k sobě, aby obstáli ve stále tvrdší konkurenci. Před organizátory ale stojí otázka, jak motivovat architekty a firmy, aby se do takovéto soutěže přihlásili.“ Konstatovala místopředsedkyně poroty Ing. Jitka Beránková.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne 25. února na Veletrhu Dřevostavby v Praze – Letňanech.

Dětská komora architektů
V rámci III. ročníku architektonické soutěže Dřevěný dům 2010 probíhá rovněž doprovodná soutěž pro děti základních uměleckých škol v Ostravě s názvem Dětská komora architektů. Předmětem soutěže je zpracování výtvarného návrhu domu pro bydlení s použitím dřevěných prvků a dalších přírodních materiálů.

Do dětské soutěže se přihlásilo celkem 7 základních uměleckých škol v Ostravě, kterým byl předán výtvarný materiál v podobě dřevěných desek, dřívek, kartonů a podobně.

K 10. únoru očekáváme dodání projektů v podobě trojrozměrných návrhů domků, které budou následně hodnoceny porotou složenou ze zástupců vedení Moravskoslezského dřevařského klastru, Nadace dřevo pro život a Asociace dodavatelů montovaných domů.


Tiskovou zprávu vydala Nadace dřevo pro život a Česká komora architektů

[carousel-horizontal-posts-content-slider]