Zpět 6 fotografií

Doma na terase aneb pokládka dřevěné terasy krok za krokem

Kromě toho, že má venkovní dřevěná terasa Xterier zvýšenou odolnost vůči klimatickým vlivům a proti napadení škůdci, má ještě jedno vítané plus. Můžete si ji díky jednoduchému způsobu EASY-FIX položit u svého domu či bazénu vlastními silami.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Přinášíme Vám postup pokládky krok za krokem, a to patentovaným systémem EASY-FIX, který je určen pro pokládku terasy na pevný podklad. Tedy na beton, asfalt, kámen a jiné stabilní povrchy.

TIP: Ještě před vlastní pokládkou dbejte na upozornění výrobce a Vaše terasová prkna Xterier neskladujte v uzavřených prostorách. Zabráníte tak jejich vysychání. Uložte je venku, ovšem pod zastřešením.

POKLÁDKA TERASY KROK ZA KROKEM
Potřebné nářadí:

  • gumová palička, případně kladívko a dřevěný doražeč (špalíček)
  • metr na rozměření terasy
  • nůž na rozřezání folie, v níž jsou prkna zabalena
  • pilka pro případ, že budete muset uzpůsobit rozměry terasových prken

1. KROK
Rozmyslete si, jakým způsobem a směrem budete terasová prkna pokládat.
Lze je totiž pokládat tzv. do délky, kdy jednotlivé terasové dílce na sebe navazují řemenově jeden za druhým nebo můžete zvolit střídavý směr pokládky jednotlivých prken, kterým docílíte šachovnicového vzoru.

2. KROK
Pečlivě si rozměřte plochu, na kterou budete terasu pokládat.
Vůbec nejlepší je, když délka a šířka uvažované terasy tvoří násobek šířky a délky terasových prken. V případě, že toto neplatí, je potřeba koncové dílce terasy zaříznout na Vámi požadované rozměry.

3. KROK
Rozbalte balení terasových prken a do zářezů prvního pokládaného dílce zasuňte gumové rozpěrky. Poloviční rozpěrky se používají až na samém konci hotové terasy, aby prkna nevisela ve vzduchu a byla stabilní.

4. KROK
Pokládku je dobré začínat od vstupních dveří na terasu, od stěny domu či hrany bazénu směrem do volného prostoru zahrady či okolí bazénu.

5. KROK
K připravenému prvnímu dílci, který opatříte gumovými rozpěrkami, přiložte další díl již bez rozpěrek, a pevně na něj z horní strany zatlačte rukama nebo na něj poklepejte gumovou paličkou (kladívkem s doražečem), aby se terasová prkna dobře spojila a byla stabilní. Tímto způsobem k sobě přikládejte všechny další terasové dílce Xterier.

6. KROK
Po ukončení pokládky terasy následuje její ošetření. Již z výroby jsou terasová prkna ze všech čtyř stran ošetřena olejem, a proto první domácí ošetření proveďte Xterier ošetřovacím olejem přírodním, který slouží nejen k ochraně, ale po čase užívání i k regeneraci přírodní terasy. (Vzhledem k tomu, že terasová prkna jsou olejem napuštěna již při výrobě, může se stát, že se část oleje nevsákne. V takovém případě zcela postačí jeho setření suchým hadříkem.)

Rada odborníka: „Vždy na jaře ošetřete terasu olejem a stejně postupujte i v závěru sezony na podzim. Takto prováděnou údržbou a ošetřením si budou terasová prkna udržovat svoji původní barvu a dřevo nebude šedivět,“ doporučuje Zdeněk Vondrák, jednatel české centrály tilo.

Materiál připraven ve spolupráci s výrobcem terasových prken Xterier, firmou tilo.