Zpět 5 fotografií

Dnes skončil v Mnichově veletrh Expo Real

13. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí, skončil dnes v areálu Nového výstaviště v Mnichově. Veletrh byl tradičním fórem pro prezentaci tří největších českých měst Prahy, Brna a Ostravy, k nimž se připojily také vybrané kraje od Středočeského po Moravskoslezský. Dominujícími tématy letošního ročníku veletrhu byly vedle globálních ekonomických trendů také revitalizace lokalit s realitním potenciálem či udržitelnost rozvoje včetně výstavby „zelených budov“ a jejich souladu s finanční efektivitou.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Doprovodný program, kde vystoupilo na 500 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky, byl rozdělen do několika sekcí: EXPO REAL FORUM přineslo diskuse zejména ke globálním ekonomickým otázkám. Často skloňovanými termíny byly realismus, renesance či alternativní zdroje financování. SPECIAL REAL ESTATE FORUM se zaměřilo na jednotlivé segmenty realitního trhu od maloobchodních přes rezidenční nemovitosti až po hotely. INVESTMENT & LOCATIONS FORUM se soustředilo na specifika trhu s nemovitostmi ve vybraných světových lokalitách včetně Evropy; jeden z workshopů byl věnován i České republice. PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM se věnovalo především otázkám urbanismu a architektury i „zeleným“ vizím pro budoucnost.

Praha: potvrzování pozice mezi evropskými metropolemi
Hlavní město prezentací svých dlouhodobých plánů a rozvojových strategií potvrzovalo, že na konkurenčním trhu evropských metropolí zaujímá významné postavení. Při setkání „Meeting Prague“ na pražském stánku zástupci Útvaru rozvoje hlavního města představili mimo jiné digitální mapu Prahy, která letos získala mezinárodní ocenění ve skupině nejlepších projektů roku udělované ESRI, největší světovou softwarovou firmou zabývající se vývojem systémů pro správu digitálních map a informací o území. Součástí využívání digitální mapy je novinka Georeport, která v mapě usnadňuje vyhledávání různých pravidel pro investory, developery či architekty. Vedle digitální mapy a aktuálního stavu příprav konceptu nového územního plánu se mohli zájemci na pražském stánku seznámit také s projekty spoluvystavovatelů, developerských společností CENTRAL GROUP, HOCHTIEF Development a Unibail-Rodamco, kteří v Mnichově prezentovali své projekty obchodních a administrativních center i rezidenční výstavby. Ředitel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy Bořek Votava k trendům právě skončeného veletrhu poznamenal: „Letošní ročník Expo Realu ukázal optimističtější přístup investorů k realitnímu trhu. Bylo zde vidět, že řada projektů se pomalu začíná realizovat a že, na rozdíl od předešlých ročníků, jejich kvalita předčí jejich kvantitu.“

Brno: zájem především o přestavbu železničního uzlu Europoint
Zatímco vloni se město prezentovalo ve společné expozici s Jihomoravským krajem, letos mělo již svůj samostatný stánek v hale B1. S cílem přilákat významné zahraniční investory a developery Brno představilo nejen své vědecko-výzkumné projekty Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a Středoevropského technologického institutu (CEITEC), ale i projekty Europoint Brno/Jižní centrum, Brněnskou průmyslovou zónu – Černovickou terasu, Český technologický park a Janáčkovo kulturní centrum. Marie Zezůlková, vedoucí oddělení Kanceláře strategie města Brna, k prezentaci na Expo Realu a k trendům veletrhu uvedla: „Letos je na veletrhu patrné značné oživení, což se na naší expozici projevilo především zájmem o přestavbu železničního uzlu Europoint Brno, ale také o segment hotelnictví, nákupních center a administrativních prostor. Zájemci se rekrutovali z řad developerů a investorů, nově se o naše projekty zajímaly také analytické a poradenské společnosti, které mapují situaci na trhu v Brně.“

Ostrava: připravenost dále investovat do významných rozvojových projektů města
Nejnovější hodnocení ratingové agentury Standard & Poor´s, která vylepšila městu známku na velmi vysokou úroveň A/A-1 (nejlepší v dosavadní historii Ostravy), potvrzuje, že Ostrava má zdravé finance a může dále investovat do připravených rozvojových projektů. To se týká i projektů připravovaných v souvislosti s kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 – mimo jiné revitalizace území Černé louky. Díky této skutečnosti měla Ostrava na veletrhu silnější pozici při jednání s potenciálními zahraničními investory, jimž mohla prezentovat velký potenciál pro různorodé investiční záměry. Vedle rozvojových projektů města představili další projekty také spoluvystavovatelé z řad významných developerských a stavebních společností, které zde působí: CTP, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava a RPG Real Estate. Partnerem ostravské prezentace byla poprvé v historii také advokátní kancelář PRK Partners a společnost Global Networks. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje města Ostravy, k prezentaci a k trendům veletrhu uvedl: „Letošní Expo Real potvrdil naši současnou zkušenost z Ostravy, že zájem o kvalitní projekty se zvyšuje. Důkazem toho je i ve městě právě probíhající výstavba Nové Karoliny, unikátního projektu v celoevropském měřítku a zároveň jednoho z největších projektů na území České republiky.“

Středočeský kraj: zájem investorů o unikátní výzkumná a vývojová centra
Středočeský kraj představil především plány stát se prostřednictvím dvou velkých inovačních vědeckých projektů centrem výzkumu a vývoje. Oldřich Vytiska, zástupce ředitele Úřadu Středočeského kraje pro ekonomické řízení, k prezentovaným projektům poznamenal: „Naše projekty mezinárodního laserového centra ELI v Dolních Břežanech a Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy BIOCEV ve Vestci mezi potenciálními investory jednoznačně vzbudily největší zájem ze všech investičních příležitostí nabízených Středočeským krajem. Je to také tím, že oba tyto projekty přesahují svým významem hranice České republiky.“ Spoluvystavovatelem kraje bylo Ministerstvo vnitra České republiky, jež na veletrhu představilo možnosti rozvoje vybraných lokalit ve svém majetku. Náměstkyně ministra vnitra Světlana Kubíková k prezentaci uvedla: „Zaznamenali jsme velký zájem o pozemky bývalého areálu vojenských kasáren v Klecanech a předpokládáme, že rozhovory na toto téma budou pokračovat i v Praze.“

Realitní odborníci na veletrhu potvrdili, že situace na globálním trhu s nemovitostmi se oproti loňsku mírně zlepšila. Známkou oživení jsou mimo jiné předpovědi realitních odborníků, kteří očekávají, že objem globálních realitních transakcí v roce 2010 vzroste o 50 %. Tomu odpovídal i zájem o letošní Expo Real: stejně jako v minulém ročníku se vystavovalo v 6 halách na celkové ploše více než 64.000 m2. Přestože závěrečná statistika veletrhu ještě není k dispozici, odhady činí 1.645 vystavovatelských společností, což je zhruba o 4 % více než v roce 2009. Co do počtu vystavovatelů patří České republice 4. místo za Německem, Polskem a Rakouskem. Pro české účastníky tak Expo Real nadále zůstává i díky blízkosti z České republiky a provenienci potenciálních obchodních partnerů efektivním nástrojem prezentace.

Příští, 14. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 4. do 6. října 2011.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]