Zpět

Chcete mít po umytí rukou v umývárně opravdu čisté ruce?

Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL, vedoucí dodavatel hygienických výrobků, zahájila novou iniciativu ve které chce zdůraznit, jaký vliv mohou mít různá zařízení na sušení rukou na efektivní chod umýváren v místech s velkým provozem, jako jsou např. stadiony, nákupní centra, nádraží, letiště, kina nebo divadla.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Iniciativa "Už žádné nedostatečné sušení rukou" vznikla s cílem upozornit řídící pracovníky míst s velkým provozem na skutečnost, že papírové ručníky nabízejí jednoduchou a finančně výhodnou možnost sušení rukou, zatímco důsledkem používání jiných systémů, jako jsou např. sušiče rukou nebo textilní ručníky, mohou být návaly v umývárnách, nespokojení zákazníci a nedostatečná čistota.

Použití papírových ručníků je rychlé, jejich doplňování je snadné a použité ručníky lze snadno likvidovat. Použití sušiče rukou naopak zabere několik minut, čímž vznikají v umývárnách dlouhé fronty a kapající voda z rukou máčí podlahu. Použití textilních ručníků v rolích může také vést k vytváření front v umývárnách, neboť se role musí často měnit, což může být obtížné a časově náročné v době, kdy je umývárna otevřena pro veřejnost.

Nedávným výzkumem prováděným University of Westminster v Londýně1 bylo navíc zjištěno, že používání elektrických sušičů by mohlo výrazně zvýšit množství bakterií na rukou uživatele – v případě sušiče rukou na bázi teplého vzduchu je to v průměru o 254 %.

A naopak, použitím papírových ručníků se snížil celkový počet bakterií na rukou v průměru o 77 %. Výzkumníci také zjistili, že používáním elektrických sušičů rukou se mohou bakterie šířit do značné vzdálenosti – až do 2 metrů v případě sušičů pracujících na bázi rychlého proudu vzduchu. V případě použití papírových ručníků nebylo zaznamenáno žádné výrazné šíření bakterií.

Závěry studie provedené University of Westminster potvrzují rostoucí povědomí toho, že způsob, jakým si lidé suší ruce, je základním aspektem procesu mytí rukou. Takové organizace, jako je např. Světová zdravotnická organizace, navíc v současné době doporučují používání jednorázových ručníků pro dosažení celkově dobré hygieny rukou2.

„Výsledky studie University of Westminster mnoho lidí překvapí," říká Richard Millard, Category Manager společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. „Provozovatelům míst s velkým provozem se dlouho říkalo, že elektrické sušiče rukou jsou nejhygieničtější možností sušení rukou. Skutečnost je však po tomto výzkumu zcela jiná, neboť jeho výsledky napovídají, že používáním vzduchových sušičů by lidé mohli šířit bakterie."

Kromě toho, že papírové ručníky jsou nejhygieničtějším prostředkem pro sušení rukou, se také dostávají na vrchol z hlediska oblíbenosti mezi uživateli. Organizace průzkumu trhu Intermetra provedla výzkum u 2 000 spotřebitelů ve čtyřech evropských zemích – ve Francii, v Německu, Švédsku a ve Velké Británii3. Zjistila, že 63 % respondentů dalo při sušení rukou ve veřejných umývárnách přednost papírovým ručníkům, zatímco pouze 28 % z nich se rozhodlo pro vzduchové sušiče a jen 10 % si vybralo textilní ručníky v rolích.

„Tyto výsledky jasně ukazují, že veřejnost dává přednost papírovým ručníkům před všemi ostatními systémy," říká Richard Millard. „Použití papírových ručníků je rychlé a efektivní, lidé mohou ručníky po použití snadno vyhodit a ručníky se jednoduše doplňují. Použití elektrických sušičů a textilních ručníků však vede ke vzniku dlouhých front, k mokrým podlahám a – hlavně – vyvolává nespokojenost zákazníků, kteří si příště rozmyslí, zda vůbec přijít znovu.“

„Bez ohledu na to mnozí provozovatelé míst s velkým provozem i nadále trvají na používání sušičů rukou a textilních ručníků ve svých veřejných umývárnách. Je snadné vidět, proč takto jednají. Možná si myslí, že vyprázdnění koše plného použitých papírových ručníků je nepříjemností, bez které se mohou obejít, nebo jsou vázáni smlouvou a mají dojem, že nový systém by byl drahý a časově náročný. V obou případech provozovatelé míst nechápou, že jejich výběr zařízení na sušení rukou by pro ně mohl vyjít dráž. Věříme, že iniciativa "Už žádné nedostatečné sušení rukou" se stane důležitým krokem na cestě zvyšování standardů a efektivity hygienických zařízení na sušení rukou v místech s velkým provozem."

Někteří provozovatelé se rozhodnou nepoužívat papírové ručníky, neboť se domnívají, že používání těchto ručníků je méně šetrné vůči životnímu prostředí než jiné systémy na sušení rukou. Richard Millard však zdůrazňuje, že společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* podnikla významné kroky v oblasti udržitelnosti.

Například na výrobu vysoce účinné tkaniny AIRFLEX používané společností KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL v sortimentu výrobků SCOTT Xtra Papírové ručníky se spotřebuje o 15 % méně dřevního vlákna než u běžné tkaniny a množství odpadu v koši se snižuje až o 28 %. Navíc obsah recyklované tkaniny ve všech papírových ručnících společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL činí průměrně 80 %. Další informace o stanovisku společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* k otázce udržitelnosti jsou k dispozici na www.kcpreducetoday.com.

„Použití tkaniny AIRFLEX znamená, že provozovatelé míst s velkým provozem již nemusí dělat kompromisy," říká Richard Millard. „Ručníky z tkaniny AIRFLEX mají vynikající účinnost, jsou vyráběny se zřetelem k životnímu prostředí a manažeři míst s velkým provozem je ocení především při zajištění hygienických zařízení poskytujících hygienu rukou na vysoké úrovni pro všechny zákazníky."

Podívejte se na video o kampani zaměřené na hygienické sušení rukou na http://www.kcprofessional.com/uk/handhygiene.

Při použití elektrického sušiče na bázi rychlého proudu vzduchu se bakterie mohou šířit až do vzdálenosti 2 metrů, což přináší potenciální možnost křížové kontaminace.
Papírové ručníky odstraní z rukou průměrně 77 % bakterií a nedochází k výraznému šíření bakterií.

1 Srovnávací studie různých metod na sušení rukou: papírový ručník, elektrický sušič na bázi teplého vzduchu, sušič na bázi tenkého proudu vzduchu Dyson Airblade", Keith Redway a Shameem Fawdar, School of Biosciences, University of Westminster, Londýn (2008-09)
2 Pokyny SZO o hygieně rukou ve zdravotnictví (předběžný návrh): Shrnutí, 2005, s. 18-19
3 Intermetra, červen 2008 : Users’ preferences in hand drying systems (2000 respondents) (Uživatelské preference pro systémy sušení rukou (2 000 respondentů))

[carousel-horizontal-posts-content-slider]