Zpět

Autodesk ve spolupráci s FA ČVUT vyhlašuje 4. ročník soutěže REVIT OPEN pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol

Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již 4. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu ekologického bydlení pro člověka, který programově bydlí sám – tzv. „single“. Je mladý, ekonomicky zajištěný, žije aktivním životem a má pozitivní přístup k ekologii. Soutěžící mají za úkol navrhnout kvalitní bydlení pro jednotlivce (nebo více jednotlivců) na střeše konkrétního panelového domu v centru Liberce. Návrh by měl řešit celou plochu střechy a měl by být přínosný i pro stávající obyvatele domu.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Současné průzkumy naznačují, že singles jsou sice malou, ale nezanedbatelnou součástí naší společnosti, a přitom mají specifické nároky na oblast bydlení, které by se měly do návrhů promítnout. Návrhy bydlení pro singles jsou situovány na střechu existujícího panelového domu v Oldřichově ulici v Liberci. Dům se nachází v těsné blízkosti centra, v pohodlném dosahu MHD, s možností dojet tramvají k lyžařským vlekům na Ještědu nebo k úpatí Jizerských hor.

Soutěž je tradičně určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) stavebního a architektonického zaměření v České a Slovenské republice a zahraničním studentům studujícím v ČR na stipendiu. Stejně jako v předchozích letech je i „Bydlení pro singles“ veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se návrhy rovnoměrně posuzují z více odlišných hledisek, a které se již pravidelně účastní studenti fakult architektury i fakult pozemního stavitelství.

„S ohledem na zvolené téma jsme letos obzvlášť zvědaví na návrhy studentů,“ říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Za prvé je tato problematika blízká velké části studentů, kteří žijí jiným stylem života než generace před nimi. Dá se říci, že si dnes studenti mohou navrhnout bydlení sami pro sebe na základě vlastních zkušeností. Za druhé je mnohem pravděpodobnější, že pokud se jejich práce zalíbí případným třetím stranám, mohlo by dojít i k samotné realizaci.“

„Rok od roku zaznamenáváme stále větší zájem studentů o „zelená“ témata, která v Autodesku nazýváme „sustainable design“ tj. trvale udržitelné navrhování,“ říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN. „Vedle zohlednění ekologických aspektů soutěž též podporuje spolupráci mezi obory architektury a pozemního stavitelství a použití moderní metody BIM. Pro všechny účastníky bude jistě velkou výzvou navrhnout využití celé střechy domu tak, aby to bylo přínosné pro všechny obyvatele domu. Je na studentech, aby nás překvapili svou invencí,“ dodává P. Minks.

„Podle nejnovější směrnice Evropské unie schválené v květnu bude možné od roku 2020 stavět pouze domy s minimální spotřebou energie,“ řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk Česká republika. „Na soutěži REVIT OPEN si tak studenti mohou nacvičit postupy udržitelného navrhování, které se stanou během 10 let nejen standardem, ale naprostou nutností.“

Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetickému objektu. Pro zpracování návrhu a jeho prezentaci musejí soutěžící použít software firmy Autodesk. V rámci soutěže je hodnoceno architektonické hledisko, stejně tak jako stavebně technické řešení a využití možností daného software. Za komplexní použití softwaru Revit Architecture získají soutěžící v celkovém souhrnu další bonusové body.

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2010, posledním dnem odevzdání návrhů je 1. listopad 2010 do 14:00 hod. Slavnostní vyhlášení a předání cen je plánováno na březen 2011. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence software společnosti Autodesk, notebooku a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

Podrobnější informace o soutěži, zadání a o podmínkách letošního ročníku společně s registrací naleznete na: www.revitopen.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]