Zpět

Architecture Week 2010

Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Architecture Week 2010 proběhne v Praze ve dnech od 4. do 17. října 2010. Ve spolupráci s velvyslanectvími a kulturními instituty jej, také za podpory dalších partnerů a institucí, organizuje společnost Czech Architecture Week s.r.o.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Letošním hlavním tématem festivalu bude zelená architektura a urbanismus. Prostřednictvím výstav, přednášek, seminářů, diskusí, workshopů, procházek za architekturou a dnů otevřených dveří se návštěvníkům představí účastníci – osobnosti architektury z téměř dvaceti zemí – Brazílie, Bulharska, Číny, Dánska, Francie, Itálie, Japonska, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, USA, Valonska-Bruselu, Velké Británie a Venezuely.

Hlavním partnerem festivalu Architecture Week je již tradičně společnost Raiffeisen – Leasing Real Estate, která festival účinně podporuje od jeho vzniku v roce 2007.

Architecture Week proběhne opět na více místech v Praze. Informační centrum, AW Central, bude v letošním roce umístěno v nové budově Národní technické knihovny v Praze. Součástí festivalu bude opět výstava Arch Works 2010, na níž se svými modely a multimediálními prezentacemi představí architektonické kanceláře, developeři i česká a zahraniční města (Ostrava, Brno, Bratislava, Martin).

Nejen pro pražské návštěvníky bude zajímavá také výstava Praha – přívětivé město, organizovaná ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy, která návštěvníkům přiblíží nejen nový územní plán hlavního města, ale také stavební projekty již v Praze realizované nebo připravované. Díky ortofotomapě o rozměrech 9×9 m, umístěné na podlaze výstavního prostoru, budou mít návštěvníci příležitost přesně se zorientovat a snadno identifikovat umístění vystavených projektů – nových budov (školy, školky, hasičské zbrojnice, domy pro seniory a domy s pečovatelskou péčí, Divadlo Spejbla a Hurvínka, centrum Veleslavín, botanická a zoologická zahrada) rekonstrukcí historických objektů (Šlechtova restaurace, Clam-Gallasův palác), dopravních projektů (Pražský okruh, Městský okruh, mimoúrovňové křižovatky, radiály, tramvajové trati, metro, přívozy), projektů pro rekreaci a odpočinek (Plavecký areál Šutka, Park u Čeňků, rekreační zóna jezer v Radotíně), protipovodňových opatření, revitalizaci Botiče a jiné. Výstava bude rovněž doplněna o multimediální a filmové prezentace některých projektů. V sousedství výstavy Praha – přívětivé město bude umístěna výstava slovenské architektury s názvem Bratislavská nábřeží. Výstavy budou, spolu s výstavou Arch Works 2010, umístěny ve výstavní síni Mánes na Masarykově nábřeží v Praze.

Do programu festivalu bude zařazena výstava věnovaná vztahu Brazílie a České republiky s názvem České stopy v Brazílii, konaná pod záštitou prezidenta ČR, Václava Klause a Prezidentského úřadu Brazilské federativní republiky. Výstava bude probíhat ve dnech od 15. září do 30. listopadu 2010 v Tereziánském křídle Pražského hradu. Součástí této výstavy bude mimo jiné osobnost Juscelina Kubitscheka, prezidenta Brazílie v letech 1956-1961 (jehož pradědeček pocházel z české Třeboně), který založil na zelené louce nové hlavní město Brasilia. Architektem tohoto výstavního města, jež se v letošním roce dožívá 50 let od svého založení, byl věhlasný architekt Oscar Niemeyer, jemuž je věnována další část výstavy – na nových velkoformátových fotografiích Damjana Prelovšeka se budou moci návštěvníci seznámit s ojedinělou architekturou Brasilie a urbanistickým plánem Lucia Costy. Rovněž se zde návštěvníkům představí fotografie Lorranta Attily, Radany Dungelové a Jindřicha Štreita, originální kresby Jana Dungela a materiály i archiválie, dokumentující přesídlování českých imigrantů do Brazílie, jejich cesty, osudy i místa, kam se nejčastěji v Brazílii stěhovali.

Bulharský kulturní institut v době konání festivalu představí projekt s názvem Balkan House, jehož hlavním tématem bude bulharské hlavní město Sofia. Hosty budou hlavní architekt Sofie Petar Dikov a architekt Lubomir Milkov, člen Bulharské komory architektů. Součástí projektu budou i dvě výstavy: Sofie – Evropské město, architektura, umění, design a výstava Současná bulharská architektura 2006-2009, dále přednesou hosté přednášku na téma Sofie, Tomáš Žižka a Dragan Stojčevski pohovoří o balkánské scénografii. Kromě toho budou uvedeny filmy, věnované bulharské architektuře a Sofii.

Čínská architektura bude zastoupena výstavou Centrální osa Pekingu, která proběhne ve dnech 4. – 29. 10. 2010 v galerii Národní technické knihovny a která fotografiemi a modely představí historickou i moderní architekturu čínského Pekingu.

Hostem z Dánska bude architekt Bjarne Hammer, kterého k účasti vyzvala společnost DuPont. Jeho přednáška proběhne dne 14. 10. 2010 ve 20.00 hodin v Národní technické knihovně.

Tradičně se festivalu účastní Francouzský institut v Praze. Uvítá francouzského architekta Patricka Blanca, který řeší problém nedostatku zelených ploch ve městech jednoduchým a přesto geniálním návrhem vertikálních zahrad – zeleně, šplhající po fasádách projektovaných domů. Jeho přednáška proběhne 5. 10. 2010 v 17.00 hodin v kinosále Francouzského institutu.

Italský kulturní institut v Praze na festivalu představí dne 12. 10. 2010 v 18.00 hodin architekta Maria Cucinellu ze společnosti Mario Cucinella Architects, jejichž Centrum udržitelných technologií CSET v čínském Ningbu bylo na mezinárodní výstavě MIPIM 2009 označeno za nejlépe řešenou zelenou budovu.

Japonská architektura bude zastoupena výstavou Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa, držitelů Pritzkeovy ceny za projekt Škola managementu a designu v Zollverein z architektonického studia SANAA. Studio se v krátkém čase stalo mezinárodně oceňovanou společností, v jejímž portfoliu jsou projekty jako Muzeum moderního umění 21. století Kanazawa, Skleněný pavilon v Muzeu umění v Toledu v Ohiu nebo Nové muzeum v New Yorku. Výstavu obohatí rovněž film o realizaci celého projektu.

Goethe institut v Praze pozval k účasti německého urbanistu Prof. Jörna Waltera, ředitele plánování města Hamburk. Jednáme rovněž o účasti známého německého fotografa architektury Thomase Mayera, který by v prostorách Goethe institutu pohovořil o svých zkušenostech s prací pro nejvýznamnější architektonická studia.

Výrazně bude zastoupena také polská architektura – výstavou Slezská škola architektury, jejíž organizátoři, SARP O. Katowice, se představí rovněž blokem přednášek v Národní technické knihovně a výstavou Logika prostoru, která naváže na stejnojmennou loňskou velmi úspěšnou přednášku známého polského architekta Roberta Koniecznyho.

Rumunská a řecká architektura se představí prostřednictvím filmů, promítaných v Bulharském kulturním institutu v rámci projektu Balkan House.

Slovenská architektura bude mít v letošním roce na festivalu velmi silné zastoupení v rámci Dnů slovenské architektury, kterým poskytl záštitu Ministr kultury Slovenské republiky, Marek Maděrič, Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a Spolok architektov Slovenska. Pražskému publiku se představí výstava Prof. Ing. arch. Štefana Šlachty s názvem Bratislavská nábřeží (Bratislava Waterfront) – kompilace historie a současnosti vodního nábřeží Dunaje, dokumentující jeden z důležitých městských a urbánních počinů v Bratislavě. Další výstavou bude výstava VŠVU v Bratislavě, umístěná ve Slovenském institutu v Praze, která představí tvorbu a projekty studentů architektury. Prezentace slovenské architektury bude doplněna blokem přednášek, konaných dne 6. 10. 2010 od 18.00 hodin rovněž ve Slovenském institutu. Hlavní město Bratislava bude prezentováno rovněž v rámci výstavy Arch Works v budově Mánes v Praze. Generálním partnerem Dne slovenské architektury je společnost HB Reavis.

Výstava Současná slovinská architektura představí 36 realizací slovinských architektů, jejichž tvorba se již setkala s úspěchem v mezinárodním měřítku, o čemž svědčí řada udělených cen. Výstavu doplní svými přednáškami architekti Dean Lah ze studia Enota a Andrej Hrausky, ředitel DESSA, galerie architektury v Ljubljani.

Španělská architektura a urbanismus budou představeny ve spolupráci s Institutem Cervantes prostřednictvím výstavy Fresh Latino – beseda za účasti kurátorky paní Adriany Cantis proběhne v Institutu Cervantes dne 5. 10. 2010 v 18.00 hodin, na níž naváže vernisáž výstavy. V Národní technické knihovně proběhne dne 13. 10. 2010 ve 20.00 hodin přednáška tajemníka mezinárodní asociace urbanistů Pabla Vaggioneho.

Zelenou švédskou architekturu představí na své přednášce prezident sdružení Equator European Architects Yves Chantereau. Tato přednáška proběhne dne 6. 10. 2010 ve 20.00 hodin v Národní technické knihovně.

Zastoupení Valonsko-Brusel, které se rovněž festivalu Architecture Week účastní od jeho počátku, pozvalo k účasti pana Victora Brunfauta, který bude mít v Národní technické knihovně přednášku dne 7. 10. 2010 od 19.00 hodin.

Letos poprvé se do festivalu zapojil British Council – jeho ředitel, pan Nigel Bellingham, představí projekt Kreativní města (Creative Cities), který je pokusem vytvořit systematičtější soubor metod, podle nichž se mohou města řídit při výběru možných cest, jak řešit problémy, kterým čelí, využívat zdrojů, které mají v souvislosti s jejich politickým vedením a sociální stratifikací. Dále uvede přednášku paní Karen Cook, která bude zároveň hostem AUÚP. Obě přednášky proběhnou v bloku v Národní technické knihovně dne 5. 10. 2010 ve 20.00 hodin.

AUÚP (Asociace pro urbanismus a územní plánování) je tradičním partnerem festivalu. Letos oslaví 20 let od svého založení a u této příležitosti připravuje řadu zajímavých akcí, které budou zařazeny do programu Architecture Week.

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) bude v rámci Dne s Českou radou pro šetrné budovy, který proběhne v Národní technické knihovně dne 7. 10. 2010 od 8.00 do 18.00 hodin, prezentovat závěry vybraných pracovních skupin (Náklady, úspory a hodnota šetrných budov; Rekonstrukce budov komunistického dědictví, Vzdělávání architektů městských částí; Návod pro šetrnou rekonstrukci objektů z 18. a 19. století a Šetrné osvětlení), dále v tento den proběhnou další workshopy, diskuse a pracovní snídaně.

Dny otevřených dveří, organizované společností Nexus Group, proběhnou v některých nových dřevostavbách v okolí Prahy.

Ve výstavní síni Mánes bude dále umístěna výstava známého amerického architekta Daniela Libeskinda. Jeho realizace z celého světa budou prezentovány na fotografiích i maketami.

Po loňské úspěšné spolupráci s Pražskou informační službou připravují organizátoři festivalu opět procházky za architekturou, tentokrát většinou věnované architektuře pražských zahrad – jednu výjimku bude tvořit vycházka noční Prahou s výkladem o světlech a osvětlování architektury.

K festivalu Architecture Week bude vydán rovněž celobarevný katalog, mapa a obvyklý průvodce festivalem.

Podrobný program jednotlivých akcí festivalu se připravuje a postupně jej naleznete na internetových stránkách www.architectureweek.cz.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]