Zpět

5. ročník odborné konference PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ

Společnost BETONCONSULT, s.r.o. pořádá, pod záštitou Cechu podlahářů České republiky, již pátý ročník odborné konference PODLAHY. Letos je zaměření konference doplněno o související problematiku povrchových úprav a celý její název tedy zní PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2010. Termín konání je 15. a 16. 9. 2010 a místo opět Kulturní centrum Novodvorská v Praze 4.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

První den konference bude věnován sekci Podlahy, která bude navazovat na předchozí čtyři ročníky konference. Druhý den bude věnován sekci Povrchové úpravy, která má jednak za cíl doplnit spektrum informací které na konferenci zazní a v neposlední řadě také vytvořit prostor pro výměnu názorů mezi odborníky v této oblasti. Organizátoři si kladou za cíl navázat na pozitivní hodnocení předchozích ročníků tak, aby se konference opět stala zdrojem unikátních informací o osvědčených řešeních i nejnovějších inovacích v oboru (viz anotace příspěvků z předchozích let na webových stránkách). Konference svým účastníkům nabídne komplexní přehled o problematice podlahových konstrukcí a nově i povrchových úprav ve stavebnictví, včetně kontaktů na specialisty zabývající se jednotlivými tématy.

V minulých letech se konference každoročně zúčastnilo cca 180 až 220 odborníků, zejména z České republiky a Slovenska. Jednotliví účastníci pak přicestovali i z Německa, a Polska. Možnosti firemní prezentace v rámci konference, ať už formou inzerce ve sborníku či účasti na doprovodném firemním workshopu, využívá obvykle cca 30 až 40 společností.

Konference je akreditována v programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků a také Českou komorou architektů. ČKAIT hodnotí konferenci dvěmi body, ČKA čtyřmi body.

Podrobné informace o konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2010 a on-line přihlášky jsou dostupné na webových stránkách www.konferencepodlahy.cz

Konference je rozdělena do následujících sekcí:
Sekce Podlahy:

 • I Návrh podlahy, normalizace, věda a výzkum
 • II Průmyslové podlahy
 • III Nosné vrstvy podlah bytové a občanské výstavby
 • IV Povrchy podlah bytové a občanské výstavby
 • V Tepelné a akustické izolace
 • VI Podlahové topení
 • VII Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru

Sekce Povrchové úpravy

 • I Normalizace, věda a výzkum
 • II Nátěry (na beton, ocel, dřevo a další podklady)
 • III Povrchové úpravy v interiérech
 • IV Povrchy fasád včetně soklů
 • V Zateplovaní systémy
 • VI Střešní krytiny

Důležité termíny:

 • 28.5.2010 uzávěrka přihlášek odborných příspěvků
 • 16.7.2010 uzávěrka sborníku (předání textu příspěvků a inzerátů)

Sekretariát konference:
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
e-mail: konference@konferencepodlahy.cz
Tel/Fax: 244 401 879, tel: 602 508 571
www.konferencepodlahy.cz, www.betonconsult.cz

Odborný garant sekce Podlahy: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., jiri.dohnalek@betonconsult.cz
Odborný garant sekce Povrchové úpravy: Ing. Petr Tůma, Ph.D., petr.tuma@betonconsult.cz
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]