Zpět

3. ročník studentské soutěže Panelový dům v 21. století

Posláním soutěže je orientace nastupující generace odborníků na nezbytnost péče o vystavěné obytné prostředí panelákových sídlišť i o trvale udržitelný rozvoj bydlení formou nové výstavbu finančně dostupných bytových domů, řešenou jako součást kompletního obytného prostředí. Soutěž má za účel seznámit účastníky soutěže s problematikou regenerace panelových sídlišť a technologiemi na jejich revitalizaci, zateplení a technické dovybavení, zrovna tak jako s možnostmi nových technologií a koncepcí pro cenově dostupné bydlení. Soutěž chce ocenit zajímavé architektonické koncepty, technická stavební řešení a návrhy a presentovat tyto výsledky odborné i laické veřejnosti.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Vyhlašovatelé:

 • Státní fond rozvoje bydlení
 • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Partneři a záštity:

 • INCHEBA EXPO Praha ((organizátor výstavy Panelový dům a byt 2010)
 • Česká komora architektů
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Česká stavební akademie
 • Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
 • BAUMIT, spol. s r.o.
 • NSC Brno

Porota:
Předsedkyně poroty:

 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Členové poroty:

 • JUDr. Jan Wagner, Státní fond rozvoje bydlení
 • Ing. arch. Ivan Hnízdil, Real design architektonický atelier, ČKA
 • Ing. Jiří Tingl, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
 • Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 • Ing. Tomáš Fendrych, BAUMIT, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Jozef Kaliský, Incheba Bratislava
 • PhDr. Jan Novotný, Incheba Expo Praha
 • Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, ČKAIT

Seznam oceněných projektů:

 • 1. cena – Revitalizace obytného souboru valachův Žleb
  ČVUT, Fakulta stavební, Miroslav Talaša, Hana Staroňová
 • 2. cena – Humanizace obytného souboru v Přerově
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Bc. Jan Horký, Bc. Milan Šuška
 • 2. cena – Studie regenerace panelových domů v Praze – Řepích
  ČVUT, Fakulta architektury, Petr Paleček, Bořek Peška, Vilém Hrubý, Zdeněk Svoboda
 • 1. odměna – Nástavba na panelový dům
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ondřej Toman
 • 2. odměna – Regenerace panelového domu typu VOS
  Vysoká škola Báňská – TUO, Fakulta stavební, Bc. Richard Šimek
 • 2. odměna – Adaptace panelového domu
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Petr Juráň, Martin Kaňák
 • 2. odměna – Revitalizace panelového domu
  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Michal Pospíšil, Ivo Šimčík
 • 2. odměna – Rekonstrukce panelového domuTO6B v Ostravě Porubě
  FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Lucie Kučerová, Martin Kudlák

Čestné uznání – Bytový dům Pod Lysou
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Jiří Macura

Čestné uznání
– Regenerace panelového domu OP 1.1
VSB-TU Ostrava – Fakulta stavební, Martin Tota, Veronika Čecháková

Čestné uznání
– Regenerace panelového domu ve Slezské Ostravě
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Petra Šnapková, Kateřina Provazníková

[carousel-horizontal-posts-content-slider]