Zpět

2. ročník soutěže vyhlášené Českou stavební akademií Stavební výrobek – technologie roku 2009

Posláním soutěže je zvyšování technické a uživatelské kvality výsledků stavitelského umění šířením znalostí o jakosti a způsobu využití vynikajících výrobků a technologií
a propagace nově zavedených inovací a vynálezů.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Záštitu soutěži udělila tato ministerstva ČR:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstva životního prostředí ČR

Vypisovatelé:

 • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže)
 • Asociace inovačního podnikání ČR
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Design Cabinet CZ
 • Hospodářská komora ČR
 • Sdružení pro výstavbu silnic Praha
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • Svaz zkušeben pro výstavbu

Porota:

 • Předseda poroty: Ing. arch. Petr Syrový, CSc.
 • Ing. Ivan Hačkajlo, ČSSI
 • pan Roman Pommer, HK ČR
 • Ing. Karel Rod, SPS ČR
 • Ing. František Svoboda, SVS
 • doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc., ČVUT FSv.
 • Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT
 • Ing. Jaroslav Veselý, CSc., SZV

Rada programu soutěže:

 • Předseda Rady programu soutěže: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
 • Ing. Jan L. Bedrníček, ČKAIT
 • doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., ČVUT FSv.
 • Ing. Petr Kučera, CSc., CSI
 • Ing. Petr Svoboda, SVS
 • doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.
 • Ing. Svatopluk Zídek, ČSSI

Účelem soutěže je prověřit, zhodnotit, vybrat a označit výrobky a technologie, které splňují kritéria na udělení Bronzové, Stříbrné a Zlaté ceny České stavební akademie za Stavební výrobek – technologii roku.

Přihlašovatelem může být výrobce, dovozce nebo prodejce, pracoviště výzkumu a vývoje nebo realizátor stavby (investor, projektant, dodavatel) či její uživatel.

Vyhodnocení výrobků a technologií v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2009 bylo uzavřeno 28. ledna 2010 s následujícím výsledkem; oceňován byl vždy výrobek – technologie a jeho přihlašovatel.

ZLATÁ CENA

BENDA TRADE s.r.o.
WEBFLOOR – patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí
za technicky progresivní a ekologickou technologii zakládání jak v běžném geologickém prostředí, tak i ve složitých geotechnických podmínkách

Step TRUTNOV a.s.
Průmyslový kotel na spalování celých balíků biomasy
za progresivní a energeticky zajímavou technologii spalování vzhledem k odpadním zemědělským produktům

Rieder Beton, spol. s r.o.
Systém protihlukových stěn FASETON – Hohlwelle
za vysoce výkonný systém protihlukových stěn s dlouhou životností a vynikajícím estetickým ztvárněním

RECIFA a.s.
Pěnové sklo REFAGLASS
za vynikající technické, ekonomické a ekologické vlastnosti této tepelné i zvukové izolace

STŘÍBRNÁ CENA

Strojírny Podzimek, s.r.o.
Semimobilní linka na výrobu mechanicky zpevněného kameniva – MZK
za první mobilní zařízení tohoto typu průmyslově vyráběné v České republice

ARDEX Baustoff, s.r.o.
ARDITEX NA – dvousložková samonivelační hmota s obsahem latexu, bez obsahu amoniaku
za výjimečné hodnoty přídržnosti a pružnosti a velmi snadné zpracování

Rigips, s.r.o.
RigiProfily
za tuhý profil pro montáž sádrokartonových konstrukcí zvyšující jejich pevnost

REIMO a.s.
Drenážní koberec PA 8 – asfaltový koberec modifikovaný pryžovým granulátem
za technologii zlepšující vlastnosti silničního povrchu a využívající odpadní gumy z pneumatik

STEKO spol. s r.o.
Teplovzdušná krbová vložka VENUS 12.1
za vysokou účinnost spalování při nízké spotřebě paliva a obsahu emisí CO 0,1 %

CARETTA TECHNOLOGIES s.r.o.
masážní bazén – SPA zn. CARETTA, modelová řada GEMINO
za kvalitu filtrace a masáže a jedinečné tvarové řešení respektující ergonomii lidského těla

BRONZOVÁ CENA

QUANTUM, a.s.
Q7K-36-30-COMBI Kombinovaný kondenzační kotel Quantum
za vysokou účinnost a využití energie díky kondenzační technologii

Jaroslav Cankař a syn ATMOS
DC 24 RS Zplynovací teplovodní kotel s hořákem na pelety
za ekologické a ekonomicky nenáročné zařízení se snadnou obsluhou

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Minerální izolace nové generace ze skelných vláken, vyráběná technologií ECOSE® Technology
za ekologickou technologii výroby se sníženou spotřebou energie

Rigips, s.r.o.
Modré akustické systémy Rigips
za účinné a ekonomické řešení protihlukové ochrany budov

Lindab s.r.o.
RdBX – profil pro sádrokartonové příčky
za unikátní systém kotvení bez použití nářadí

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
POROTHERM překlad VARIO pro dodatečnou montáž stínicí techniky
za širokou variabilitu použití a snadnou montáž

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50
za kvalitní pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelně izolační zdivo

BEST, a.s.
Skořepinový zdicí systém BEST – UNIKA
za dobré technické vlastnosti a ekologickou výrobu

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Technologický postup při stavbě skeletu monolitického železobetonového fermentoru a dofermentoru s vnějším zámkovým zateplením a vnitřní ochranou betonu
za inovaci technologie urychlující výstavbu a snížující náklady na vícepráce

KORADO a.s.
deskové otopné těleso RADIK KLASIK-R
za úpravu radiátoru k usnadnění rychlé výměny starých článkových radiátorů

Baumit, spol. s r.o.
Lepicí kotva Baumit KlebeAnker
za zlepšení technických vlastností nové generace lepicích kotev

ČESTNÉ UZNÁNÍ

QUANTUM, a.s
Q7-6000-CPS/S1T Solární kolektor Quantum vanový vakuový vertikální 2,8 m2 blue line
za ekologický výrobek s optimálním využitím slunečního záření

AKASTAV s.r.o.
I – nosníky STEICO
za efektivní a úsporně dimenzované nosné konstrukce pro stavbu dřevostaveb

TONDACH Česká republika s.r.o.
SAMBA 11 posuvná taška
za variabilitu kladení výrobku a širokou nabídku doplňkových tašek

Prefa Brno a.s.
Stropní konstrukce SPIROLL
za ucelený konstrukční systém předepnutých stropních panelů

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
POROTHERM DRYFIX . SYSTEM
za jednoduché, rychlé a suché zdění z broušených cihel POROTHERM CB DF pomocí pěny DRYFIX, která nahrazuje maltu pro tenké spáry

Závěrem:
Hodnocení soutěžících na základě dodaných a vystavených soutěžních dokumentací a vzorků vedl předseda poroty pan Ing. arch. Petr Syrový, CSc. a společně s ostatními členy poroty posuzovali a hodnotili technické parametry, novost, ekologickou šetrnost a možnost a význam uplatnění předložených soutěžních stavebních výrobků a technologií.

Rada programu soutěže i členové poroty konstatovali, že se rozhodnutí spojit výrobky a technologie do jediné soutěže opět potvrdilo jako správné, neboť zda se jedná o kategorii výrobek či technologie v některých případech ani nelze objektivně určit.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]