Zpět

Wienerberger fórum nabídne odborníkům místo pro diskusi

Od ledna 2009 dostane odborná stavitelská veřejnost příležitost se setkávat v rámci nové diskusní platformy. Wienerberger fórum si klade za cíl odborníky z řad stavebních firem, architektů, projektantů či zaměstnanců stavebních úřadů nejen seznamovat s technickými řešeními detailů a postupů při výstavbě, ale především jim poskytnout prostor pro výměnu názorů a diskuzi. První ročník Wienerberger fóra s tématy statika stěn a stropů, akustika a tepelná technika proběhne v Ostravě (6. ledna), Brně (8. ledna), Hradci Králové (13. ledna), Českých Budějovicích (15. ledna), Praze (20. ledna) a v Ústí nad Labem (22. ledna).

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Postavit dům tak, aby byl úsporný, pohodlný a splňoval veškerá zákazníkova očekávání, je poměrně náročné. „Nejedná se pouze o vypracování dílčích částí, ale zejména o jejich optimální spojení,“ říká Roman Šulista ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, která je organizátorem celé akce. „Cíl Wienerberger fóra vidíme především v možnosti hledat společně s odborníky řešení pro praxi, která nabídnou splnění normových požadavků, a to za podmínky jejich snadné proveditelnosti a plné funkčnosti.“

Témata dle požadavků stavebníků
Tématy prvního fóra se stala statika stěn a stropů, akustika a tepelná technika. Jedná se přitom o oblasti, jež patří k prioritám zájmů jak odborníků ve stavebnictví, tak samotných stavebníků.
Semináře, které jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, nabídnou posluchačům tyto konkrétní přednášky:

• Přesazení zdiva o více jak 1/6 tloušťky (řešení soklu).
• Vliv dispozičního uspořádání a konstrukčního systému na akustické vlastnosti objektů.
• Energetický průkaz budovy.
• Předpoklady, podmínky a možnosti projektu nízkoenergetického a pasivního domu z materiálu Porotherm.
• Využití keramických stropů s členitým půdorysem – rohové balkony + okna bez sloupků.

Wienerberger fórum začíná vždy v 8 hod., jeho závěr je plánován na 14 hod. U všech přednášek je počítáno i s prostorem pro následnou rozpravu. „Vlastní lednová setkání považujeme za důležitý impuls k zahájení diskuse s odborníky z praxe,“ vysvětluje strategii Wienerberger fóra Roman Šulista. „Následně by měla debata pokračovat na webu www.wienerbergerFORUM.cz, jenž by se měl stát portálem pro sdílení názorů odborníků z jednotlivých oblastí. V dalších letech bychom pak právě z tohoto internetového fóra rádi čerpali témata pro další setkávání.“

Účast zdarma
Wienerberger fórum postupně proběhne v Ostravě (6. ledna), Brně (8. ledna), Hradci Králové (13. ledna), Českých Budějovicích (15. ledna), Praze (20. ledna) a v Ústí nad Labem (22. ledna). Semináře nabízejí omezený počet míst, účast je na nich zdarma. Kromě toho všichni akreditovaní účastníci získají instruktážní DVD s pracovními postupy zdění z broušených cihel, a to včetně technologie zdění bez malty Dryfix, příručku pro projektanty – Katalog & průvodce sortimentem Porotherm a další informační materiály a technické listy vybraného sortimentu společnosti Wienerberger.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz či na www.wienerberger.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]