Zpět

Výrobci oken byli seznámeni s novými předpisy

Rekordních 652 osob se přišlo na seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ seznámit s novými předpisy, které výrobu a montáž především oken a dveří ovlivní.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Autor nové, aktuálně připravované ČSN 74 6076 Okna a dveře – Použití ve stavebnictví – Část 1: Technické požadavky, Část:2 Požadavky na zabudování, Václav Hájek, seznámil účastníky s aktuálním stavem přípravy této normy a jejím částečným obsahem.

O Směrnici evropského parlamentu a rady číslo 2002/91 ES a její prováděcí vyhlášce č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov hovořil Jaroslav Šafránek.

Akci za odborné garance Petra Kučery z CSI Praha, již potřetí uspořádala společnost Stavokonzult.

„Letošní ročník semináře byl připraven ve spolupráci s předními českými experty, ale do programu přispěli i zahraniční autoři. Stal se tak největším mezinárodním seminárním setkáním odborné veřejnosti ve střední Evropě. Vzhledem k velmi dobrému ohlasu této akce můžeme potvrdit, že již probíhají přípravy IV. ročníku, který se uskuteční 20. – 21. října 2009 opět v Hradci Králové “ říká Miroslav Bezouška ze Stavokonzultu.

Více informací k uskutečněnému semináři včetně fotografií je zveřejněno na serveru www.stavokonzult.cz.
 

Přednášející Václav Hájek, vedle něj poslouchá odborný garant Petr Kučera

Odborný garant semináře Petr Kučera z CSI Praha

Účast na semináři byla opravdu vysoká

Přednášející výbor

[carousel-horizontal-posts-content-slider]