Zpět

Velké divadlo bude mít novou fasádu

Již několik týdnů probíhá za dohledu pracovníků památkové péče rekonstrukce fasády a teras divadla J. K. Tyla v Plzni. Fasáda bude obnovena do podoby, kterou měla novorenesanční budova při svém otevření v roce 1902. Poslední velká stavební úprava divadla v 80. letech minulého století totiž originální podobu památky zcela nerespektovala.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Budova divadla trpí hustou dopravou ve svém sousedství. Během rekonstrukce budou opraveny části fasády poškozené exhalacemi a kyselými dešti a budou obnoveny všechny umělecké a řemeslné prvky, které fasádu doplňují, stejně jako její původní barevnost. Budou také odstraněny nevhodné zásahy provedené při poslední rekonstrukci. Specializovaní řemeslníci opraví kamenné obklady soklů, zrekonstruují poškozená okna, včetně nátěrů, a opravou projdou také okapy. Současně se stavebními úpravami budou pracovat restaurátoři. Přímo na místě, nebo v restaurátorských dílnách bude obnovena sochařská výzdoba. Rekonstruován bude také venkovní mobiliář, tedy lucerny a lavičky u divadla.

Divadlo obklopuje ze všech stran systém teras, který vyrovnává svažitý terén v okolí budovy. Zároveň terasy tvoří přirozenou komunikační spojnici s okolními ulicemi a Smetanovými sady. Dlažbu na terasách stavbaři vyčistí a přespárují, opraví balustrády a přilehlá schodiště. Rekonstrukce nepomine ani pochozí terasy a ploché střechy ve vyšších patrech divadla, kde dělníci sejmou původní krytinu, opraví spádování, položí nové izolace a na závěr nainstalují novou vrchní krytinu. Opraví a vyčistí také odtokové vpusti a tím zamezí hromadění vody na střechách. Na závěr rekonstrukce, v říjnu roku 2010, bude na hlavní průčelí umístěna nově vyrobená replika nápisu „Divadlo královského města Plzně“.

Investorem rekonstrukce, jejíž celkové stavební náklady jsou cca 30 mil. Kč bez DPH, je statutární město Plzeň. Podle projektu Památkového ateliéru rekonstrukci provádí závod Pozemní stavitelství, divize 7 České Budějovice OHL ŽS. „Jsem velice rád, že právě zruční štukatéři a fasádníci naší divize vrací této významné památce její původní tvář,“ řekl dnes Jiří Kápl, ředitel divize 7 České Budějovice akciové společnosti OHL ŽS.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]