Zpět

Třičtvrtěletní hospodářské výsledky společnosti RD Rýmařov

Zatímco za období měsíců ledna až září roku 2008 byly tržby společnosti RD Rýmařov více než 567 milionů korun, za stejné období v tomto roce to bylo 585 milionů korun.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním byl za období leden až září 2008 -9 milionů, v tomto roce za stejné období dosáhla společnost téměř +12 milionů korun.

„Proces restrukturalizace, který jsme započali se změnou akcionářů RD Rýmařov, se začal velmi pozitivně projevovat. Letos očekáváme hospodářský výsledek před zdaněním ve výši zhruba 35 milionů korun. Dosažení takto dobrých hospodářských výsledků je dáno mimo jiné snížením počtu pracovníků a tím úsporám v osobních nákladech. Rovněž k výši hospodářských výsledků přispělo zvýšení produktivity ve firmě a nesporným přínosem byla výrobková inovace.“ Uvádí Ing. František Příkaský, jednatel společnosti RD Rýmařov.

V roce 2008 došlo v RD Rýmařov ke vstupu nového strategického partnera a to společnosti KATR, která podniká v oblasti lesnicko-dřevozpracujícího průmyslu.
„Synergie tohoto kapitálového propojení jsou zřejmé. Stáváme se jedinečnou skupinou, která podniká od výsadby sazenic, přes kultivaci lesních porostů, těžbu dřeva až po finální, vysoce sofistikované použití dřeva při stavbě domů,“ sdělil Ing. Příkaský.

Za prvních 9 měsíců tohoto roku postavil RD Rýmařov 189 domů (z toho je 10 bytových domů o 120 bytech) na bázi lehké prefabrikace.
 

Více informací naleznete na  www.rdrymarov.cz

[carousel-horizontal-posts-content-slider]