Zpět

Studie Phoenix-Zeppelin: Trh s pronajímanou stavební technikou roste i v období recese

Podle údajů vyplývajících ze studie, kterou pro skupinu Zeppelin (v České republice zastoupenou společností Phoenix-Zeppelin) v červenci letošního roku realizovala na českém, slovenském a německém trhu firma Ducker Worldwide, se pronájem stavební a další techniky prozatím úspěšně vyhýbá recesi. I když se na pronájem nahlíží jako na časově omezené řešení, předpokládá se jeho nárůst v dalším období.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Studie se opírá o výsledky průzkumu realizovaného v Německu, České republice a na Slovensku během července. Celkem odpovídalo 157 společností z oblasti těžkého stavitelství, všeobecného stavitelství, demoličních a zemních prací. Respondenty byly osoby odpovědné ve firmách za vybavení stavebními stroji.

Struktura a vývoj trhu
Studie potvrdila, že zákazníci půjčoven si obvykle část svého strojního vybavení kupují. Tuto možnost uvedlo 60 % firem, méně než 10 % spoléhá pouze na pronájem. Přičemž největší roli při nákupu nebo pronájmu hraje velikost strojního parku. Pouze na pronájem spoléhají nejčastěji malé firmy s potřebou strojů v rozmezí 1 až 5. Velké firmy pronajímají okolo 30 % strojů, které využívají pro plnění vlastních zakázek.

Období současné ekonomické recese má na pronájem spíše kladný vliv. Ten je podmíněn omezenými investičními pobídkami k nákupu strojů a nízkými cenami za pronájmy jednotlivých strojů díky zvýšené konkurenci. Firemní investice do koupě vlastního zařízení se snížily kvůli menší dostupnosti kapitálu a nízké ochotě firem v této době investovat. Pohled do budoucna je ve vztahu k půjčovnám stavebních strojů stále příznivý.

„Vývoj realizovaných obchodů v prvním pololetí letošního roku v síti půjčoven The Cat Rental Store v České republice tuto hypotézu potvrzuje. Během tohoto období jsme půjčili v meziročním srovnání o 351 strojů více,“ doplňuje k výsledkům studie Jan Blecha, ředitel půjčoven The Cat Rental Store, které v ČR provozuje Phoenix-Zeppelin.

Po čem spotřebitelé touží?
Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o krátkodobý pronájem strojů, zákazníci požadují rychlou dostupnost strojů a ohled na vliv sezónních zakázek. S rostoucím tlakem na efektivitu práce je patrný trend opravdu krátkých pronájmů, někdy v řádu několika hodin. Hlavní požadavky zákazníků ve vztahu k půjčovnám jsou cíleny na zlepšení kompetentnosti personálu (např. znalost produktů) a rychlosti reakce. Podle interního průzkumu Phoenix-Zeppelin všechny pobočky The Cat Rental Store splňují tyto kritéria na výbornou.

Němečtí zákazníci si cení pokrokových služeb, jako vynikající dostupnosti, možností přepravy, průzkumu stavby a jejího zabezpečení a také dlouhodobého pronájmu. Čeští a slovenští zákazníci zase kladou důraz na ceny a efektivitu administrativního procesu. Obvzláště malé české a slovenské firmy by ocenily platbu za pronájem strojů na základě odpracovaných hodin, namísto paušální sazby.

Co se často půjčuje
Ve všech třech zemích se pronájem týká jen menší části strojového parku. Nejčastěji pronajímaným druhem strojů jsou zařízení pro zemní práce, zejména malá rýpadla. Protože se malé stroje více opotřebovávají, je zájem spíše o jejich pronájem než o koupi. V sektoru velkých (15-40 tun) a velmi velkých zemních strojů (nad 40 tun) se nepůjčuje tak často jako u kompaktních strojů, vzhledem k omezené potřebě těchto strojů u firem, ale když je potřeba, skoro vždy si je firmy pronajímají.

Budou se tyto trendy měnit? Studie předvídá spíše vzestupný vývoj v segmentu kompaktních strojů pro zemní práce. V zásadě se jakýkoli budoucí nárůst pronájmu týká strojů, které se již teď pronajímají často. Celkově se však žádné zásadní změny v této oblasti neočekávají.

Lekce pro půjčovny
Z této studie vyplývá, že půjčovny budou muset zapracovat především na vztazích se zákazníky, kompetenci personálu a budování loajality. „The Cat Rental Store se ve srovnání s ostatními půjčovnami ukázala jako dobrý příklad, neboť ve výkonnostním srovnání získala od svých zákazníků 81% spokojenost. Mezi nejvíce citovanými důvody pro tak vysoké hodnocení byl především osobní kontakt se zákazníkem a příjemný personál. Zákazníci také oceňují možnost zapůjčení stroje s obsluhu. Příznivý poměr kvalita/cena se objevoval také jako často citovaný důvod ke spokojenosti,“ říká Jan Blecha.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]