Zpět 2 fotografie

Společnost RealSan radí, doporučuje, varuje…

Povodňové DESATERO aneb JAK NA VLHKOST

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)
  1. Sanační zásahy bez řešení primárních příčin (poškozené dešťové svody a kanalizace, nekvalitní drenáže) se obvykle míjejí účinkem.
  2. Ještě dříve než začnete se sanační omítkou, odstraňte zbytky sádry nebo její aplikace. V opačném případě hrozí poškození sanačních omítek.
  3. Respektujte dostatečnou výšku při realizaci sanačních omítek, minimálně jeden a půl násobek tloušťky zdiva.Vyhnete se zbytečným problémům.
  4. Před nanesením sanační omítky si pečlivě vyčistěte ocelovým kartáčem daný podklad.
  5. Po aplikaci sanačních omítek neuzavírejte povrch stěn žádnými obklady bez větrací mezery. V opačném případě dojde ke snížení výparné plochy, kdy sanační omítka nemůže dýchat a vlhkost vyskočí nad hranici původně provedené sanační omítky.
  6. Nábytek a podobná zařízení nepřistavujte těsně ke zdivu. Dodržujte mezeru 5 až 10 cm. Jinak se začnou tvořit plísně.
  7. Zajistěte dostatečné (intervalové) větrání sanovaných prostorů.
  8. Malby obnovujte až po úplném vyzrání sanačních omítek.
  9. Používejte jen prodyšné barvy s odpovídajícím koeficientem difúze vodních par Sd menší nebo rovno 0,2 m.
  10. Veškeré úpravy raději předem konzultujte s odborníky. Předejdete dalším škodám a ušetříte peníze.

Více infomací na www.realsan.cz.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]