Zpět

Schiedel DUO je spojení kvality – ABSOLUT a AERA

V současných novostavbách a při rekonstrukcích se stále častěji uplatňují těsné obvodové konstrukce v kombinaci s těsnými výplněmi a při takovém řešení už nemohou být v budově spolehlivě provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti. Spalovací vzduch totiž už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy. Důsledkem je potom nedostatek vzduchu pro spalování.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Tradice řešení větrání a výměny vzduchu v našich rodinných domcích je velmi malá. Problém výměny vzduchu je snaha řešit u vícebytových domů, ale v objektech pro individuální bydlení je stále vnímán jako cosi výjimečného. Těmi výjimkami jsou především stavby, označované jako nízkoenergetické nebo pasivní domy. V běžných rodinných domcích o potřebě výměně vzduchu přemýšlí zatím málokdo. Obyvatelé novostaveb jsou potom často zaskočeni skutečností, že nová krbová kamna špatně hoří, na oknech se sráží vlhkost, při úklidu v koutech za nábytkem objevují plísně, vnímají pocit únavy v důsledku vysoké koncentrace CO2

Když se rozhodneme použít systém Schiedel DUO, volíme komplexní řešení, které zabezpečí potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v bytě a zároveň umožní bezproblémový provoz lokálních spotřebičů, jakými jsou dnes například oblíbená krbová kamna. Prvním důležitým krokem systému DUO byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není tedy nutno přivádět do místnosti a tak ji v zimním období ochlazovat. Logicky navazujícím řešením je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority: zabezpečit právě takovou výměnu vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii. Výsledkem je systém řízeného větrání Schiedel AERA.

Nucené nebo řízené větrání bývá spojeno obecně s představou složitého komplexu zařízení, potrubních a elektrických rozvodů, ventilátorů, filtrů, klapek, servomechanismů, řídících jednotek. Ti, kteří se seznámili s konstrukcí a funkcí systému řízeného větrání Schiedel AERA, byli překvapení, jak nenáročným způsobem lze výměnu vzduchu v rodinném domě technicky zabezpečit, jak celé zařízení namontovat, a co je možná nejdůležitější, jak systém efektivně provozovat a udržovat.

Systém Schiedel ABSOLUT
Požadavky na konstrukci komína s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje beze zbytku systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení pro většinu případů. Zjednodušuje výběr komínového systému, plánování, přípravu i realizaci a je zárukou pro spolehlivého provozu za všech podmínek.

Systém Schiedel AERA
Schiedel AERA je jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání. Přednostně je určen pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry, který je projektován jako součást hrubé stavby a v jejím rámci také jednoduše a rychle proveden. Díky němu by všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách měly být komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky.

Celková koncepce je velmi jednoduchá a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledů realizačních a provozních nákladů.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]