Zpět 3 fotografie

Rozvoz pelet z paskovské peletárny

Zlepšit komfort při rozvozu peletek a usnadnit tak zákazníkům starosti s doplňováním zásobníku kotle se rozhodla peletárna Leitinger Bio Pellets Paskov, dceřiná firma společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Dřevěné peletky Royal Pellets z paskovské peletárny jsou přírodním palivem z čistého dřeva, vyrábějí se bez chemických pojiv a slouží k ekologickému vytápění rodinných domů i průmyslových kotelen. Kotle a krbová kamna s využitím peletkového ekopaliva jsou dobrým řešením pro zajištění úsporného a kvalitního vytápění domácností, šetří životní prostředí a na jejich pořízení přispívá dotace dle programu Zelená úsporám.

Paskovská peletárna navázala spolupráci se společnostmi EVANS a CDP Ekopaliva při rozvozu pelet přímo do domu zákazníka.

„Speciální cisterna pro přepravu dřevních pelet od firmy CDP Ekopaliva začala dopravovat pelety Royal Pellets v Moravskoslezském kraji začátkem listopadu 2009 a zatím máme od našich zákazníků pouze pozitivní ohlasy.“ Uvedla jednatelka společnosti Leitinger Bio Pellets Paskov, Ing. Marie Wagnerová.

Při pořizování automatického kotle na pelety je třeba myslet na způsob nákupu a dopravování topiva – tedy pelet.

Průměrná roční spotřeba pelet rodinného domu standardní velikosti je přibližně 5 tun.

Možnosti zásobení peletami Royal Pellets jsou buď v pytlích o hmotnosti 15 kg nebo jako volně sypaný produkt, který je nově dopravován cisternou. Zásobení se pytli s peletami, což je zatím nejběžnější způsob nákupu, však nepředstavuje pro koncového zákazníka takový komfort jako při jednorázové dodávce celkového množství cisternou pro roční spotřebu. Při využití cisterny není třeba zajišťovat dopravu a manipulovat s pytli.

Nová speciální cisterna dopraví pelety do skladu hadicí pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu až do vzdálenosti cca 20m. Vnitřní povrch hadice je hladký a upraven tak, aby se pelety při přesypání nerozlamovaly a nedrolily, což je jeden z rozdílů od běžných cisteren, které také pelety převážejí.

Při navrhování sila je třeba si uvědomit, že 1m3 prostoru odpovídá cca 600 kg pelet a místnost nelze zaplnit zcela do stropu. Sklad – silo by měl odpovídat minimální roční spotřebě pelet. Cena dopravy bude tvořit nezanedbatelnou položku, a tedy dodávka méně než 4-5 t paliva je neefektivní. Specifické je rovněž připojení skladu, ideální pro foukání pelet je připojení hadice cisterny na trubku do skladu, například na fasádě domu pomocí vhodné koncovky.

„Využití nové cisterny tedy znamená jednoduchou manipulaci, ekologičnost a ekonomičnost převozu, zákazník má jistotu, že jeho pelety mu budou dopraveny tím nejšetrnějším způsobem. Pouze tato cisterna je osazena certifikovanou váhou s přesností na 2 kg a po vyložení pelet vytiskne řidič zákazníkovi protokol o vážení.“ Doplnila Ing. Marie Wagnerová.

Kotle a krbová kamna s využitím peletkového ekopaliva jsou dobrým řešením pro zajištění úsporného a kvalitního vytápění domácností, a šetří životní prostředí.

Pelety Royal Pellets se vyrábějí na protlačovacích matricových lisech, s přídavkem organického pojiva, například škrobu. Výchozí surovinou peletárny Leitinger Bio Pellets Paskov jsou vedlejší produkty sousední pily společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov – piliny a hobliny.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]