Zpět

Průzkum povědomí občanů ČR o zateplení budov

Od dubna do září 2008 proběhl na základě zadání společnosti Knauf Insulation, předního výrobce tepelných izolací, průzkum společnosti Liberal Consulting mezi obyvateli deseti měst ČR o možnostech zateplení jejich obydlí, možnostech finančních úspor či povědomí o blížící se povinné certifikaci budov. Průzkumu se zúčastnilo 2310 obyvatel, kvóty pro výběr respondentů byly stanoveny na základě pohlaví, věku a velikosti místa bydliště.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Nejvíce oslovených bylo ve věkové kategorii 20-30 let  – 27%. Společnost Knauf Insulation se chce zároveň aktivně zapojit do programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a měl by být spuštěn v 1. polovině 2009.

Financování vytápění:

 • 30% lidí utratí dle svých slov za vytápění velmi nízké částky. Jedná se převážně o mladé lidi a studenty, kteří ještě nevlastní vlastní bydlení a jen malou částkou nebo vůbec participují na financování vytápění.
 • 15% dotázaných protopí částku mezi 10 000 – 15 000 Kč, 13% protopí 5 – 10 tisíc, 12% protopí 15-20 tisíc Kč/rok.
 • Více než ¼ respondentů odhaduje, že ročně protopí více než 20 tisíc korun
 • Povědomí/znalost finančních nákladů na vytápění je nízká, lidé velice často pouze odhadují své náklady

Povědomí o úsporách díky izolaci

 • téměř všichni respondenti si myslí, že pomocí zateplení ušetří, ovšem znalost finanční úspory je velmi nízká
 • 8 % respondentů není vůbec schopno odhadnout, kolik je možné ušetřit
 • 61 % respondentů odhaduje úspory mezi 11 – 50 %.
 • z toho 27% si myslí, že zateplením budovy lze ušetřit pouze 1-10% nákladů
 • pro 37 % dotázaných je v otázce izolace nejdůležitější kvalita oken, kde jsou největší tepelné ztráty.

Povědomí o výrobcích zateplovacích systémů

 • veřejné povědomí o existenci výrobců izolací a jejich značek je malé. 2/3 obyvatel neuvedly žádnou značku.
 • nejvíce dají respondenti na radu známého (27%) nebo webových stránek (23%)
 • informacím výrobců věří pouhých 7% dotázaných
 • na reklamu dají podle svých slov pouze 3% dotázaných
 • 33 % respondentů plánuje izolaci svépomocí kvůli úspoře nákladů za aplikaci
 • 66 % si na realizaci vybere odbornou firmu
 • 48% by použilo pro zateplení polystyren (především pro tradici, dobrou izolaci a cenu), 24% minerální vlnu (zde vítězí její vlastnosti), 2 % by oba materiály zkombinovala a 26% nedokázalo odpovědět
 • lidé dávají přednost zateplení při renovaci starších domů a to jak v případě individuálního bydlení (rodinných domů), tak bytových domů.

Využití tepelné izolace

 • tepelnou izolaci má aplikovánu ve svých bytech nebo rodinných domech 1/3 oslovených respondentů.
 • další 1/3 obyvatel o izolaci ani neuvažuje
 • do budoucna ji plánuje 26% respondentů a to při stavbě rodinného domu, 74% počítá s rekonstrukcí stávajícího bydlení
 • v případě bytových domů plánují zateplení z 94%
 • respondenti nejčastěji plánují izolaci střechy – 29 %
 • dále pak izolaci fasády – 28 %
 • 16 % respondentů plánuje izolaci podlahy
 • 15 % respondentů plánuje izolaci příček
 • 12 % respondentů plánuje izolaci stropu
 • respondenti nechtějí izolovat pouze jednu část stavby, nejčastější kombinace izolací je fasáda, střecha a fasáda, střecha, příčky

Povědomí o povinné certifikaci budov

 • pouze 22 % respondentů ví, co je to energetická certifikace, 76 % respondentů neví a 2 % respondentů neodpověděla na dotaz
 • o povinné certifikaci má povědomí jen každý pátý občan ČR
 • 29% oslovených oceňuje, že povinná certifikace přispěje k úsporám energií a tím i financí
 • 19% respondentů ocení, že budou zřejmé náklady na provoz budovy
 • 16 % očekává úsporu financí,
 • 10% respondentů očekává/se obává, že energetická certifikace ovlivní ceny nemovitostí, stejné procento oceňuje certifikaci jako záruku kvality stavby
 • 6% respondentů si myslí, že certifikace budov je zbytečná a že jde o zbytečné výdaje
   
[carousel-horizontal-posts-content-slider]