Zpět

Průlomová dohoda krajů a bank ohledně evropských dotací

Světová ekonomická krize začíná ovlivňovat i projekty financované z fondů Evropské unie. Jak na věc pohlíží kraje? A jak banky? Včera se v rámci veletrhu Urbis Invest v areálu Veletrhů Brno uskutečnil Kulatý stůl na téma „Regionální operační programy 2007-2013 – příjemci podpory a zájmy bank“. K diskuzi se sešli zástupci hejtmanů, bank, ministerstev, Regionálních rad regionů soudržnosti a dalších institucí. Cílem bylo vyřešit přetrvávající problémy krajů a obcí s čerpáním evropských dotací a získáváním úvěrů od bank na spolufinancování projektů z Regionálních operačních programů. Výsledkem je dohoda na utvoření pracovní skupiny, která začne fungovat od června a bude přicházet s konkrétními řešeními současných problémů. Své zástupce do ní vyšlou jak banky, tak kraje prostřednictvím svých Regionálních rad.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Dnešním dnem začala konstruktivní jednání s představiteli finančních institucí a já mohu říct, že existuje společná ochota hledat způsoby, jak podporovat socio-ekonomický rozvoj krajů,“ řekl 1. místopředseda Asociace krajů ČR Radko Martínek.

Poprvé se uskutečnilo oficiální a velmi úspěšné jednání mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími evropské fondy. Došlo k dohodě na vytvoření společné pracovní skupiny, která se již v červnu poprvé sejde nad tématy:

  • Spolupráce na posuzování bonity žadatelů (o dotaci, následně o úvěr)
  • Vytvoření vzoru a doporučených postupů, jak získat bankovní úvěr pro projekt (edukace trhu)
  • Jak řešit kurzové riziko, které leží na bedrech krajů a regionálních rad

Zástupci Asociace krajů a ředitelé úřadů Regionálních rad regionů soudržnosti s představiteli bankovních institucí projednali otázky spojené se spolufinancováním projektů dotovaných z fondů Evropské unie. Během diskuze otevřeli účastníci i téma kurzového rizika, které, byť při poklesu jediné koruny vůči euru, by znamenalo ztrátu více než šesti miliard korun pro všech sedm regionálních operačních programů současně.

Příjemci dotací z regionálních operačních programů totiž získávají peníze zpětně, po dokončení projektu nebo jeho etapy. Na samotnou realizaci svého plánu si často musejí půjčit peníze v bance, kde z různých důvodů ne vždy uspějí.

Společná dohoda krajů a bank je tedy pro celý dotační proces zásadní. „Je na čase přerušit cyklus nedůvěry k úvěrování,“ řekl nedávno na brífinku Evropské komise její předseda José Barroso. Naznačil tím, že se problém netýká jen České republiky.

Další potenciální hrozbou pro úspěšné čerpání evropských peněz je kurzová ztráta. Příjemci dotací dostávají prostředky v korunách dle smluv sjednaných často několik let před samotným čerpáním. Regionální operační programy však mají s Evropskou komisí vyjednání finanční alokace v eurech a hrozí jim tak riziko z nedostatku krytí již sjednaných smluv.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]