Zpět

Příprava stavby v nové verzi!

Společnost Příprava stavby s.r.o., spustila dne 1.9.2009 novou verzi stavebního portálu PRIPRAVA-STAVBY.cz, který navazuje na předchozí pětiletou činnost, jehož cílem je poskytovat objektivní on-line informace ze stavebnictví zdarma. Spuštění je završením více než půlroční snahy o zkvalitnění poskytování těchto služeb.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Stavební internetový portál zaujme především velkým množstvím odborných, ale i obecných informací zejména z oblastí technologie provádění staveb, životního prostředí, bezpečnosti práce, jakosti, cen stavebních prací a dokumentace staveb. Součástí projektu je také realitní server a katalog typových projektů rodinných domů. Cílovou skupinou tohoto portálu jsou investoři, developerské společnosti, studenti, odborníci, živnostníci, pracovníci ve stavebnictví, a široká veřejnost.

Internetový portál PRIPRAVA-STAVBY.cz byl vytvořen s použitím poslední ověřené řady moderních vývojářských postupů a programů. Jeho předností je dynamické přiřazování zobrazovaných stránek do nezávislé struktury portálu a jednoduché přehledné administrační rozhraní, které nabízí celou řadu velmi efektivních nástrojů ke správě obsahu portálu. Definice datové struktury a všech informačních vazeb je přitom velmi variabilní a lze ji velmi snadno měnit a doplňovat. Modulové uspořádání řešení pak garantuje možnost rychlého rozšíření systému o další funkční části, které navíc u jednotlivých zveřejňovaných dat zajišťují vysoký stupeň vzájemné provázanosti, a to jak uvnitř systému, tak také v rámci celého internetového prostoru.

Ing. Radek Iwoniak, jednatel společnosti Príprava stavby s.r.o. říká: „Stavíme na tom, že to není jen pouhé shromaždiště odkazů s reklamou, popřípadě s osamělým pasivním poptávkovým systémem, ale na skutečném obsahu.“ A o tom, že je obsah skutečně zajímavý svědčí především to, že každý návštěvník PRIPRAVY-STAVBY.cz stráví hledáním a zpracováváním informací v průměru 21,06 minut a to i včetně těch, kteří na portál pouze „nahlédnou“.

Portál byl naprogramovám s důrazem na vysoký stupeň prosazovaní jeho obsahu u internetových vyhledávačů. Nedílnou součástí řešení je tedy také monitoring konkrétního využívání služeb uživateli a zápisu obsahu stránek do databází vyhledávačů. Na základě tohoto monitoringu jsou průběžně prováděny rozbory různých typů uživatelského chování, ze kterých vyplývají konkrétní požadavky na datový obsah a korekce jeho dostupnosti.

Při návrhu řešení se realizační tým společnosti SE-MO Data s.r.o. opíral o své bohaté zkušenosti z oblasti realizace velkých datových zdrojů, ale také byl především veden snahou o vybudování komfortního informačního zázemí pro odborníky v oboru stavebnictví.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]