Zpět

Pozvánka pro média na slavnostní zakončení projektu „Rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část“

Ve středu 29. dubna 2009 v 11:00 se uskuteční v areálu nově vybudované dešťové zdrže v Přichystalově ulici v Olomouci slavnostní zakončení stavby pod názvem "Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část", kterou statutární město Olomouc financovalo s využitím finančních dotací z Fondu soudržnosti EU a ze Státního fondu životního prostředí.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Slavnostní zakončení největší investiční akce v novodobých dějinách města se uskuteční za účasti představitelů městské i krajské samosprávy, zástupců zhotovitelských firem a přizvaných hostů.

Den otevřených dveří
Po skončení oficiální části ve středu 29. dubna v době od 15:00 – 17:00 bude areál dešťové zdrže v Olomouci – Holici (za Přichystalovou ulicí) zpřístupněný také zájemcům z řad veřejnosti. V rámci Dne otevřených dveří připraveného ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské sítě Moravskou vodárenskou, se budou moci občané seznámit s průběhem stavebních prací a s celkovým obsahem projektu na rekonstrukci a dobudování stokové sítě v Olomouci.

Jedna z největších a technicky nejnáročnějších investičních akcí v novodobých dějinách města v objemu 1,2 miliardy korun byla spolufinancovaná z evropského Fondu soudržnosti částkou 660 mil. Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR částkou 40 mil. Kč.

Druhá etapa rekonstrukce a dobudování stokového sítě navázala plynule na část první, která proběhla v letech 2004-2006 a vyžádala si náklady ve výši 596 mil. Kč, když dotace z Eu činila 323 mil. Kč a dalších 17,5 mil. Kč město získalo ze Státního fondu životního prostředí.

Další podrobnosti najdete na: http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2009012101
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]