Zpět

Ostrava: Zelená úsporám zatím vyvolává rozpaky

Nevhodně zvolený čas startu, množství nezodpovězených dotazů, nejasná interpretace pravidel, obtížná dostupnost pro většinu majitelů rodinných domů, další posílení byrokracie… To vše a mnoho dalšího zaznělo na adresu dotačního programu Zelená úsporám na diskusním setkání v Ostravě, který 10. června pořádalo Stavební fórum.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

„V současné době je registrováno v celé ČR pouhých devět žádostí (v době konání semináře, nyní je aktuálně registrováno 20 žádostí – pozn. redakce), ani jedna z nich není zatím schválená. Především z důvodu chybějících dokumentů nebo certifikací,“ uvedla Martina Breuerová, zástupkyně Státního fondu životního prostředí. Ani po obdržení dotace, což může trvat měsíce po kolaudaci stavby, však nic nekončí. Státní fond životního prostředí může totiž po dobu 15 let provádět kontrolu plnění. „Například po skončení životnosti kotle na biomasu by měl úspěšný žadatel koupit opět nový kotel na biomasu nebo vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry,“ dodala M. Breuerová. Dotaz, co se stane v případě, že majitel domu, který získá dotaci, svůj rodinný dům časem prodá někomu jinému a ten si do něj nainstaluje kotel na uhlí, nezodpověděla.

„Tato aktivita státu je podle mého názoru sice chvályhodná, ale pro mnoho majitelů rodinných domů nedosažitelná. O nějakém vlivu na zvýšení zaměstnanosti nebo podpory podnikatelů ani nemluvě. Vždyť vyřízení všech potřebných certifikací a povolení, která vyžaduje poskytnutí dotace, stojí několik desítek tisíc korun,“ tvrdí Lev Dvorok, jednatel stavební firmy Staun. Podle něj proto není možné do konce roku 2012 dotace ve výši 25 miliard vyčerpat. Další zástupce stavebního sektoru, Pavel Herško ze společnosti J+P, jeho slova potvrdil, vyzval však k trpělivosti. „Nyní panuje kolem programu mnoho nejasností, načasování jeho startu nebylo vůbec dobře promyšleno. Ale předpokládám, že koncem letošního roku a počátkem příštího roku bude vše jasnější. Věřím, že poté se náklady spojené s žádostí sníží pod deset tisíc korun a schvalování se urychlí,“ dodal P. Herško. Dobrou zprávou pro investory je podle něj fakt, že zatím výrazně nevzrostly ceny například fasádního polystyrenu, dalších materiálů a služeb. Důvodem jsou ale především dodávky levnějších materiálů z Polska.

„Zbytečný je podle mě i předpis, podle kterého se členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě musí opět podrobit ověření způsobilosti. Do procesu schvalování se dostává další prvek, přitom bohatě stačí členství v ČKAIT,“ postěžoval si ještě Lev Dvorek. Přitom, jak poznamenal Pavel Herško, v seznamu registrovaných dodavatelů jsou bohužel již nyní firmy a projektanti, kteří mají ke kvalitě stavebních prací velmi daleko. A i v tom vidí mnoho odborníků další problém.

Příliš vysoké cíle?
„Dotační program Zelená úsporám si klade za cíl podpořit novou výstavbu v pasivním energetickém standardu,“ uvedl Martin Csurilla ze společnosti Envi-A, která se věnuje právě energeticky úsporné výstavbě. Podle něj je však otázkou, zda jsme na toto, respektive um našich stavbařů, připraveni. „České stavebnictví se nyní intenzivně seznamuje teprve s nízkoenergetickým standardem, o pasivních domech ví velmi málo investoři a ještě méně realizační firmy. A to je velký problém, je velice riskantní přeskočit takto narychlo vývoj. České stavebnictví není ještě na masivní výstavbu pasivních domů připraveno, na místě je větší trpělivost, ať principiálně dobré myšlence neprokážeme medvědí službu,“ uvedl i Stanislav Cieslar, šéfeditor vydavatelství KONSTRUKCE Media.

Nejasná je i role developerských firem v programu. Těch se sice dotační program v zásadě netýká, ale jak uvedl Marin Čajda z firmy EUBE, není to až tak jednoznačné. „Dotace se vztahuje na bytové domy, a ty staví především developeři. Je to o pouhém hraní si se slovy,“ uvedl. „Nositelem dotace je totiž klient, ten, který si od developera dům nebo byt v bytovém domě koupí,“ dodal a tato jeho slova potvrdila i zástupkyně SFŽP M. Breuerová. Otázkou však zůstává, do jaké míry budou developeři navyšovat cenu za m2 plochy „zeleného bydlení“ a co se stane, když klient následně na dotaci nedosáhne.

Ukázalo se, že ani po obdržení dotace, což může trvat měsíce po kolaudaci stavby, nejasnosti nekončí. Státní fond životního prostředí může totiž po dobu 15 let provádět kontrolu plnění. „Například po skončení životnosti kotle na biomasu by měl úspěšný žadatel koupit opět nový kotel na biomasu nebo vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry,“ tvrdí M. Breuerová. Na dotaz, co se stane v případě, že majitel domu, který získá dotaci, svůj rodinný dům časem prodá někomu jinému a ten si do něj nainstaluje kotel na uhlí, ale neodpověděla.

Martin Csurilla uvedl, že program Zelená úsporám přináší problémy a otázky: „To je ale dobře. Vše se ale postupně řeší, je potřeba zachovat trpělivost, diskutovat, vyslechnout si a hlavně nějak reagovat i na kritické názory. V mnohých státech Evropy podpora tohoto typu vůbec neexistuje, je potřeba se na věc dívat pozitivně.“ Podle něj nebude změna, která se v programu provedla počátkem června, poslední.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]