Zpět

Operační program Životní prostředí – jednička v rychlosti distribuce peněz příjemcům podpory

Více než 670 žádostí o platbu, které na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) podali příjemci dotací, úspěšně prošlo všemi předepsanými administrativními kroky. Znamená to, že z OP Životní prostředí (OPŽP) byla do května 2009 na účty příjemců podpory uvolněna více než jedna miliarda a šest set tisíc korun.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Operační program Životní prostředí je jedničkou mezi operačními programy v rychlosti a tempu vyplácení peněz," hodnotí situaci Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP, který stojí v čele úseku řízení projektů.

Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc.

SFŽP plánuje, že do konce roku 2009 převede na účty příjemců podpory celkem 20 miliard korun, což představuje dvě třetiny alokace OPŽP pro roky 2007 a 2008.

„Bez problému a dokonce s ročním předstihem tak splníme pravidlo n+3, tedy pravidlo, že alokace pro určitý rok musí být vyčerpána nejpozději o tři roky později," komentuje plány SFŽP náměstek Valdman, „záleží však i na příjemcích podpory, jak rychle dokáží dovést schválené projekty do etapy realizace".

Souhrnný přehled čerpání

   

ERDF/FS

SFŽP/SR

Osa 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

88,923.264 Kč

5,230.780 Kč

Osa 2

Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí

6,768.405 Kč

398.141 Kč

Osa 3

Udržitelné využívání zdrojůenergie

756,605.205  Kč

45,445.353 Kč

Osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

469,644.307 Kč

59,948.351 Kč

Osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

 159,662.568

18,434.726 Kč

Osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělání, poradenství a osvětu

6,938.334 Kč

408.137 Kč

celkem

 

1 488,542.083 Kč

129,865.488 Kč

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
FS – Fond soudržnosti
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SR – Státní rozpočet

[carousel-horizontal-posts-content-slider]