Zpět

Obce mají možnost využít dotací určených na regeneraci brownfields

Lokality brownfields v Moravskoslezském kraji se postupně daří vracet do ekonomického života, i když by zájem o jejich řešení především ze stran obcí a měst mohl být větší.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

„Do 17. dubna, kdy byla uzávěrka, přijala Regionální rada Moravskoslezsko pouze třináct projektů moravskoslezských měst a obcí zaměřených právě na regeneraci tzv. brownfields pro jejich budoucí využití. Subjekty požadují dotaci přes 237 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jednalo se o první takto zaměřenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko, kdy na ní bylo vyčleněno 300 milionů korun. Překvapil nás tedy poměrně malý zájem ze strany obcí a měst,“ uvedl Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, který má záštitu nad dnešní konferencí „Brownfields v Moravskoslezském kraji“ pořádanou Agenturou pro regionální rozvoj.

Moravskoslezský kraj se snaží přispět k řešení problematiky brownfields vhodně nastaveným systémem podpory předprojektové a projektové přípravy z rozpočtu kraje. Kombinací krajských dotací s dotacemi z evropských fondů (operačních programů) a dotacemi například z ministerstva pro místní rozvoj se podle M. Lebiedzika daří řešit především projekty na regeneraci a rozvoj lokalit pro občanskou, obytnou vybavenost, turismus a cestovní ruch. Patří sem rovněž projekty zaměřené na uvedení lokalit do původního stavu. Připomněl, že Moravskoslezský kraj byl prvním krajem v ČR, který se zhruba před pěti roky začal problematice brownfields systematicky věnovat.

„Lokality brownfields je třeba vnímat i jako budoucí rozvojová území. Jsme sice v období krize, ta ale jednou skončí. A vzhledem k tomu, že průmyslové zóny na zelené louce jsou téměř zaplněné, tak alternativou jsou právě brownfields. Proto je důležité, že o těchto místech víme a umíme s nimi pracovat,“ dodal M. Lebiedzik.

Identifikováním a mapováním těchto lokalit a sestavováním jejich databáze se dlouhodobě věnuje krajská Agentura pro regionální rozvoj. Data dodává i do databáze brownfields spravované agenturou CzechInvest. „Náš kraj je, vzhledem k silně zakořeněné průmyslové historii, spolu s krajem Ústeckým, nejvíce dotčen problematikou brownfields, což dokládá více než 270 identifikovaných lokalit o celkové rozloze zhruba 2000 ha,“ dodala generální ředitelka ARR Pavla Břusková.

ARR nabízí služby od identifikace projektu, přes zpracování potřebných studií, až po podání kompletní žádosti (s výjimkou územních a stavebních povolení) do operačního programu, včetně následných monitorovacích zpráv. Při Agentuře pro regionální rozvoj existuje jednotka regenerace brownfields, díky níž již bylo realizováno deset projektů na podporu takto deprimovaných lokalit.

„Podle našich zkušeností, jsou prubířským kamenem celé problematiky vlastnické vztahy a vůle vlastníka problém lokality řešit. Hodně aktivní jsou obce a města. U soukromých subjektů, které vlastní zhruba tři čtvrtiny brownfields v kraji, evidujeme zejména projekty regenerace pro vlastní podnikatelské účely v oblasti zpracovatelského průmyslu. Tyto projekty jsou vhodné pro spolufinancování ze strukturálních fondů. Zajímavé jsou záměry dalšího využití brownfieldů pro rekreační účely a pro budování nových inovačně-technologických komplexů. Pro realizaci takovýchto projektů je nutné iniciovat komunikaci mezi veřejným a soukromým sektorem, což je také naším úkolem,“ uvedla dále P. Břusková.

MS kraj již má úspěšně dokončené projekty regenerace brownfields. Příkladem využití brownfields pro neprůmyslové účely je přeměna zchátralé vodárenské věže v Bohumíně poblíž nového krytého Aquacentra na „Penzion ve věži“ s vyhlídkou a kavárnou. Cílem rekonstrukce bylo smysluplné využití technické dominanty města.

Příkladem probíhajícího projektu jsou kasárna Krnov. V rámci Podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití z Ministerstva pro místní rozvoj byla získána dotace, díky které bylo možné demolovat objekty bývalých garáží a letos bude v části areálu vybudována infrastruktura. Na tento projekt je podána žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, také na vybudování infrastruktury, a to tak, aby celý areál byl v budoucnosti využitelný pro výstavbu multifunkčních domů.

Podobně je to s projektem regenerace území bývalé továrny Tonak v Novém Jičíně, který je zamřen na regeneraci doposud nevyužívaného a zanedbaného území, které se nachází v těsné blízkosti města. V budoucnu tak vznikne možnost výstavby kombinované občanské a obytné vybavenosti.

Každoročně pořádaná konference Brownfields v Moravskoslezském kraji má za cíl především zvýšit povědomí o aktuálním dění v oblasti brownfields v regionu, přispět k iniciaci řešení nových projektů, představit možnosti regenerace problémových lokalit a jejich financování ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších zdrojů.

Zdroj: TZ – ARR

[carousel-horizontal-posts-content-slider]