Zpět 1 fotografie

Novinka: Se systémem Profi profesionálně opravíte váš balkon během několika hodin

Technologický postup aplikace zateplení na různé typy fasád, jehož užitečnost je dnes již nepochybná, je do značné míry unifikován. Jeho účinnost – a tím i návratnost vynaložených prostředků – spočívá především v kvalitě použitých materiálů, systémovosti řešení, odbornosti realizátorů a garantované životnosti. Tepelná izolace balkonů však donedávna významně závisela na klimatických podmínkách a technologickém postupu samotném, aniž svojí životností dosahovala kvalitativních parametrů ostatního zateplení.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Nový balkonový systém Profi řeší zateplení horní části balkonové podesty a na minimum snižuje použití mokrých procesů, takže k hotovému přijdete už za pět až šest hodin. Realizačním firmám nabízí společnost Stomix zaškolení zdarma.

Díky zkrácení technologických prodlev souvisejících s vyspárováním, hydroizolací či finálními úpravami není třeba vytvářet betonovou spádovou vrstvu, čekat na její vytvrzení a obávat se navlhnutí okolního zdiva. Základem systému jsou konstrukční desky S-board Terrace a speciální drenážní fólie, které působí jako hydroizolační vrstvy a odvádí vlhkost z balkonové konstrukce. (Poruchy nosných konstrukcí balkónů a lodžií vznikají hlavně následkem špatné nebo chybějící hydroizolace – velké množství záměsné vody ve spádových vrstvách a všech vodou ředitelných hmotách vede nejen k průsakům, ale i k zatékání do bytů).

V rámci tohoto systému si vystačíte s jednou lepicí hmotou pro obklady i přilepení jednotlivých vrstev systému – flexibilní polymercementová směs BetaFIX SF. Celé řešení je také méně závislé na klimatických podmínkách a tvoří jej pouze několik komponent, které výrazně snižují finanční a technologickou náročnost prováděných prací.

Na mezinárodním veletrhu CONECO 2009 systém Profi obdržel Čestné uznání.