Zpět 2 fotografie

Náves ve Staré Pohůrce má novou tvář

V těchto dnech byla slavnostně dokončena kompletní obnova návsi ve Staré Pohůrce, která je částí obce Srubec. Obnovu provedlo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. Práce probíhaly od března do září 2009. Objednatelem projektu za 28 milionů korun byla Obec Srubec.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

V rámci projektu se proměnilo okolí pomníku padlých a zdejší kapličky včetně asi kilometru přilehlých komunikací. Kompletně bylo vyměněno podzemní vedení vody, kanalizace a veřejného osvětlení. Komunikace dostaly nový asfaltový povrch a lemují je po jedné straně také nově vybudované chodníky. Provoz v ulici by měli zklidnit dva příčné prahy, které oddělují klidové zóny.

Viditelnou změnou na návsi bylo odstranění některých starších dřevin z parku a jejich částečné nahrazení novou výsadbou okrasných keřů, stromů i ovocných dřevin. V rámci úpravy parkových ploch byl zde umístěn herní prvek pro děti, který je již plně dětmi využíván.

„Stavební práce byly původně rozděleny do tří etap. Abychom zachovali průjezdnost okolních ulic a dopravní obslužnost v místě, rozhodli jsme se práce zkrátit na dvě etapy,“ sdělil Zdeněk Novák, ředitel závodu EUROVIA CS.

Stavební práce začaly v březnu letošního roku. Provedlo je sdružení firem SWIETELSKY – EUROVIA, pro Obec Srubec. Náklady na projekt činily 28 milionů korun, 23 milionů dostane obec z Regionálního operačního programu.

Základní informace
Název stavby: Revitalizace návsi Stará Pohůrka
Investor: Obec Srubec
Stavební dozor: GPL-INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA – SWIETELSKY
Projektant: Jiří Sváček, Videall Projekt
Termín výstavby: březen – říjen 2009

 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]