Zpět 2 fotografie

Národní divadlo a Národní technická knihovna nastoupily cestu spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council – CZGBC) rozšířila počet svých zakládajících partnerů na číslo přesahující 30. Stalo se tak na pražské konferenci rady, která proběhla dnes v prostorách historické budovy Národního divadla. Program konference dále například zahrnoval vystoupení Jamese Brewa, držitele mnoha architektonických ocenění (např. od The American Institute of Architects) a hlavního architekta týmu Built environment prestižního Rocky Mountain Institute (USA). Strategickými partnery rady se staly Národní divadlo a Národní technická knihovna. Od příštího roku to navíc bude i Národní muzeum. Rada byla založena letos v září a ve svých řadách má také developerské a stavební firmy, výrobce a distributory stavebních materiálů, či odborné společnosti působící v oblasti architektury, plánování, projekce, makléřství a projekt managementu.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Dynamický nárůst počtu zakládajících partnerů České rady pro šetrné budovy, mezi jejíž strategické spojence se nově zařadilo i Národní divadlo a Národní technická knihovna, ukazuje, že projekty šetrných budov jsou významným trendem nejen ve světě, ale také v České republice,“ vysvětluje Petr Vogel, místopředseda České rady pro šetrné budovy. Rada se bude také ucházet o členství v celosvětovém sdružení World Green Building Council.

Ke společnostem z první vlny zakládajících partnerů, kterými byly Atrea, Autodesk, Cigler Marani Architects, Českomoravský cement, EZ International, EkoWATT, Gardiner&Theobald, JRD, Sekyra Group, Schneider Electric, Skanska CS, Traficon a Zumtobel Lighting, jsou od 16. prosince 2009 tyto firmy: 2VV, Aukett, Casua, Chapman Taylor, CMC Architects, CTP Invest, Enviros, Elektrodesign, Flow East, Heberger, HKR Architects, K4, Len+K, Metrostav Development, Lindab, Osram, PBA International, Procure it Direct, Red Group a Sortim.

Národního divadla jako strategický partner CZGBC
„Šetrnost budov se dnes stala trendem, je však potřeba uvědomit si, že environmentálně šetrná architektura není pouze módním výstřelkem, nýbrž by se měla stát podmínkou pro každou novou stavbu. Objekty Národního divadla jsou příkladem, že i technologie z dob minulých je možno upravit podle zásad šetrných budov. Díky členství v České radě pro šetrné budovy chceme apelovat na společnost, aby přemýšlela do budoucnosti a chovala se ekologicky – vždyť zelená architektura je i pro člověka příjemnějším a zdravějším místem,“ vysvětluje ředitel Národního divadla Ondřej Černý.

Díky svým velkým zkušenostem na poli šetrného provozu budov se Národní divadlo zapojí v rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy do pracovní skupiny „Šetrná divadla“. Tato skupina pod vedením zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla Miroslava Růžičky uspořádá konferenci pro ředitele českých regionálních divadel a jejich technické pracovníky právě na téma možných úspor v provozu divadel. Pracovní skupina také vypracuje brožuru, která bude shrnovat dosavadní možnosti úspor v provozu a dostupné zdroje k jejich financování.

Objekty Národního divadla, kterými se rozumí historická a provozní budova, vč. suterénů a Nové scény se díky rozsáhlé rekonstrukci staly šetrné pro životní prostředí, ale také úspornější z hlediska spotřeby energií a financí. Národní divadlo celkově do nových energetických opatření investovalo přes 30 milionů korun. Přestože se původně počítalo s tím, že očekávaná roční provozní úspora bude okolo 22 procent, v roce 2008 dosáhla dokonce 33 procent, vyjádřeno finančně 6,2 milionu korun. V letošním roce očekáváme, že výsledky projektu budou obdobné jako v předchozím roce.

V nejbližších měsících navíc Národní divadlo přistoupí k dalšímu významnému kroku – další z řady jejich budov nastoupí stejnou cestu úspor: rekonstrukcí projde Anenský komplex poblíž Karlova mostu. V současné době se dokončuje úsporná přeměna energetického hospodářství Stavovského divadla.

Národní divadlo zvolilo pro financování modernizace energetického hospodářství metodu EPC (Energy Performance Contracting), která dlouhodobě garantuje smluvně dohodnutou výši úspor a jejím cílem je dosažení dlouhodobého a trvalého snížení provozních nákladů instalací energeticky úsporných opatření, jak investičního, tak organizačního charakteru. Firma, která projekt EPC realizuje, poskytuje dlouhodobou garanci na snížení provozních nákladů ve výši postačující ke splácení pořizovacích nákladů projektu.

Nástup Národní technické knihovny
Novým strategickým partnerem CZGBC se stala Národní technická knihovna (NTK). „Stavba Národní technické budovy odpovídá podmínkám šetrné architektury – u velkých veřejných staveb jsou tyto zásady ještě několikanásobně důležitější. Šetrné budovy by dnes měly být samozřejmostí, proto jsme neváhali s přistoupením do České rady pro šetrné budovy a chceme se také podílet na rozšíření povědomí o zelených stavbách a podněcovat další instituce, společnosti i jednotlivce k vytváření kvalitní architektury, která je šetrná ke zdraví člověka i životnímu prostředí,“ komentuje členství Národní technické knihovny v CZGBC její ředitel Martin Svoboda.

Národní technická knihovna se zapojí do spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy společným pořádáním seminářů na téma úsporných budov. Specialisté z Národní technické knihovny se také začlení do některých pracovních skupin České rady pro šetrné budovy a budou se snažit inspirovat další instituce svého typu k šetrnému provozu.

Stavba knihovny je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů ve třetím tisíciletí. Je navržena v obrysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako technická učebnice. Stavba vyrostla v pražských Dejvicích uprostřed areálu vysokých škol, celkem přišla na 2,25 miliardy korun. Roční provoz bude stát 120 milionů korun, zajišťovat jej bude 165 zaměstnanců. Knihovna vznikla podle návrhu studia Projektil. Budova dostala cenu Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém prostředí a zařadila se také mezi vítěze soutěže „Nejlepší z realit – Best of reality“ – získala zvláštní cenu poroty za vzorový příklad stavby veřejných služeb, vynikající urbanistické, architektonické a technické řešení a doposud nejvýraznější ukázku spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti developmentu nemovitostí.

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik Národní technické knihovny je její energetické řešení, které bylo navrženo a konstruováno v souladu s náročným celoročním provozem. Samotný provoz knihovny, který byl odstartován letos v polovině září, je co nejúspornější: budova má aktivní betonové jádro, což snižuje náklady, které jsou jinak spojeny s vybudováním a provozem klimatizace. Budova je vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a nočním předchlazováním. Dosahuje se zde – ve srovnání s jinými obdobnými stavbami – snížení počtu a dimenze chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra.

Spolupráce s Národním muzeem
V roce 2010 začne spolupracovat Česká rada pro šetrné budovy také s Národním muzeem. Bude to konkrétně na přípravě rekonstrukce kasáren v Litomyšli. Tato budova by měla v budoucnu sloužit jako ústřední depozitář pro České muzeum hudby, které spadá pod Národní muzeum.

Česká rada pro šetrné budovy
CZGBC byla založena v polovině září letošního roku. Cílem rady je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. K zemím, kde již Green Building Council působí, patří například také Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, Maďarsko, Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko, Indie a další. Více informací na www.czgbc.org.

Dnem 16. prosince 2009 končí zakládací fáze České rady pro šetrné budovy. Od tohoto data je možné stát se členem organizace, nikoli však již zakládajícím partnerem.
Host prosincové konference CZGBC v Národním divadle: James Scott Brew, F/CSI, AIA, LEED AP1.

O fungování šetrných staveb ve světě promluvil v Národním divadle na pozvání CZGBC americký architekt James Scott Brew, který získal mnohá ocenění v oboru udržitelného rozvoje i šetrné architektury (např. od The American Institute of Architects). James Brew je hlavním architektem, který vede v rámci Rocky Mountain Institute tým Built environment a může se pochlubit 28 lety zkušeností s udržitelným plánováním u historické, komerční, institucionální, ale i rezidenční architektury.

Rocky Mountain Institute je nezávislá, podnikatelská, nezisková organizace, která podporuje efektivní využívání zdrojů a usiluje, aby se tak svět stal bezpečným, prosperujícím a udržitelným. Právě ona se zasloužila o vypracovaní projektu na provedení „zelených opatření“ v Empire State Building, dosáhli tím téměř 40 % snížení nákladů na provoz budovy. Dalším z projektů týmu Built environment je pak například instalace úsporných inovací v různých univerzitních kampusech na území celých Spojených států amerických. Více informací na www.rmi.org

Specializací Jamese Scotta Brewa je vytvoření celkového, plně integrovaného systému ve stavbách, a to s důrazem na energii, šetrnost s vodou a účinnost zdrojů. Vytváří vnitřní prostředí, které je zdravé pro člověka a zároveň nesnižuje jeho produktivitu. Navrhuje projekty a poskytuje konzultační služby stovkám projektů po celém světě – ať už rezidenčním, historickým budovám, kancelářím, laboratořím nebo veřejným stavbám. Jeho současná práce se zejména týká vytvoření obyvatelných občanských budov s nízkými svázanými emisemi skleníkových plynů do atmosféry.

Ocenění/reference:

  • členem komise American Institute of Architects – Top 10 Green Buildings
  • mnohá ocenění (v oborech zachování energie, udržitelnosti a designu) od AIA, CSI, ASHARAE, ACEC a jiných organizací)
  • přispěvatel do Business Week, CNBC Europe, TreeHugger, Popular Science, Builder a časopisů Plenty


1
AIA = The American Institute of Architects / Top 10 Green Buildings
F/CSI = Fellow, Construction Specifications Institute
LEED = Leadership in Energy and Environmental Design / Jedním ze standardů, podle kterých se určuje stupeň šetrnosti úsporných budov je LEED. Tento systém vytvořila americká nezisková organizace U.S. Green Building Council (USGBC) v roce 1998. James Brew je expertem při procesu certifikace zelených budov.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]