Zpět

Nabídka úvěrů pro obce se rozšíří

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), připravuje vyhlášení dalšího programu úvěrů se splatností do 10-ti let na financování infrastruktury obcí, měst a obcí České republiky (s výjimkou hl. města Prahy).

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Úvěry budou financovány ze Společného úvěrového fondu (SÚF) vytvořeného z prostředků ČMZRB a Municipální finanční společnosti, a.s. (MUFIS).

Z úvěrů bude možné financovat především výstavbu či rekonstrukci technické infrastruktury obcí, zejména vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a s nimi spojené úpravy komunikací a veřejných prostranství.

Žádost o úvěr mohou předkládat obce či svazky obcí přímo (v případech zakázek malého rozsahu), v ostatních případech bude poskytování úvěrů posuzováno na v rámci vyhlášených zadávacích řízení.

Předpokládá se, že program bude vyhlášen na období od 15. 10. 2009 do 31. 12. 2014. Úvěry budou poskytovány dle rozsahu disponibilních zdrojů v SÚF.

Podrobné informace a formuláře žádostí budou zveřejněny na webové stránce ČMZRB dne 15. 9. 2009.

Kontakt: JUDr. Lenka Loudová, tel.: 255 721 487, e-mail: Loudova@cmzrb.cz , Ing. Jakobe, tel.: 255 721 480, e-mail: Jakobe@cmzrb.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]