Zpět 5 fotografií

Městská brána – moderní bydlení v pulzujícím srdci Ostravy

Doba, kdy byla Ostrava nazývána černým městem, je již dávno zapomenuta. Třetí největší město České republiky je dnes nejen sídelním městem Moravskoslezského kraje s více než 1,2 milionu obyvatel, ale také ideálním místem pro život. Najdete zde vše, co potřebujete – moderní bydlení, nejmodernější infrastrukturu a celou řadu zařízení pro volný čas. Nabídku bydlení navíc obohatí nový projekt developerské divize akciové společnosti Metrostav – bytový dům Městská brána.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Statutární město Ostrava je v posledních letech jedním z nejzajímavějších měst, k nimž se upíná pozornost investorů. Ti dávají regionu díky svým investicím možnost rozvoje, udávají trendy nejen v oblasti pracovních příležitostí, ale i moderního bydlení podle nejvyšších standardů. Ve městě jsou tři univerzity, na nichž studuje více než 30 tisíc studentů, kteří jsou budoucím příslibem kvalifikovaných pracovních sil. I k těmto skutečnostem přihlédla developerská divize akciové společnosti Metrostav a rozhodla se vstoupit přímo do centra města s projektem moderního exkluzivního bydlení u Kostelního náměstí, na místě původní, již zaniklé historické městské brány, pouhých 200 m od centrálního Masarykova náměstí.

Moderna ruku v ruce s historií
Projekt s názvem Městská brána byl navržen prestižním architektonickým ateliérem KUBA & PILAŘ architekti, který se řadí mezi špičky svého oboru v České republice. Bytový dům je dokonalým příkladem zajímavé moderní architektury respektující nejnovější světové trendy, snoubící se s historií města. Developerská divize akciové společnosti Metrostav společně s architekty již ve fázi projektu vzala v úvahu urbanistické dispozice místa. Nové bydlení, které v centru Ostravy vznikne, dokonale ladí s okolním prostředím, zároveň respektuje trendy moderní architektury a dává lidem možnost atraktivního bydlení v samém dosahu centra města.

Perspektivní místo pro život
Bytový dům Městská brána je klasickým příkladem atraktivního bydlení, které však není nijak okázalé, ale každopádně na první pohled zaujme netradiční architekturou. Hlavní předností bytového domu je jeho lokalizace přímo do centra města, tedy do bezprostřední blízkosti služeb, dopravy, zábavy i historických míst. Strategická poloha domu – pouhých 200 m od Masarykova náměstí – je vhodná pro lidi aktivní, kteří chtějí bydlet či podnikat ve středu města, upřednostňují kvalitu a originalitu a uznávají moderní trendy nejen v architektuře, ale i v životním stylu.

Nové místo k setkávání
Městská brána nabízí spoustu možností pro využití komerčních a obchodních prostor. Kavárna, kanceláře, obchody… Záleží jen na budoucím majiteli, jak využije jedinečnosti a originality Městské brány. Vynikající poloha v centru města a originální architektura bude jistě lákadlem pro návštěvníky, kteří si sem jistě najdou cestu.

Kde bytový dům vyroste?
Pozemek, kde bytový dům vyroste, se nachází v samém srdci města, nedaleko řeky Ostravice v prostoru asanované dřívější zástavby. V místě, kde vznikne moderní luxusní bytový dům, v historii původně stála již zaniklá městská brána, podle níž dostal projekt i svůj název.
Plocha pro zástavbu je vymezena ulicemi Biskupská, budovou Telepace, obslužnou komunikací kolem kostela sv. Václava a ulicí Kostelní. Právě nepravidelný tvar pozemku celý projekt inspiroval k atypickému řešení vnitřních dispozic domu. Po svém dokončení dům uzavře východní stranu Kostelního náměstí.

Nadčasová stavba s elegancí
Projekt Městská brána je rozhodně projektem netradičním a v jistém smyslu by měl být i prvním skutečně moderním a novým bydlením, které v samém srdci Ostravy vznikne. Bytový dům je koncipován jako nadčasová elegantní stavba z trvanlivých materiálů velmi jednoduchého tvaru. Svým lehkým zaoblením kopíruje půdorys budovy, nároží do Kostelní ulice je předsazeno konzolou a na druhé straně domu je navržen průchod. Oba tyto prvky umožňují průhledy z Biskupské ulice na Kostelní náměstí, které navíc opticky rozšiřují Kostelní ulici.

Moderní městský dům
Nový bytový dům je navržen v tzv. „městském“ stylu – tedy jako dům bez balkonů, hlubokých lodžií a velkých prosklených ploch. Výjimkou je jihozápadní fasáda s lodžiemi situovanými přímo do Kostelního náměstí. Dům si hraje se smysly a vnímáním lidí – málokdo přehlédne jeho netradiční fasádu, která vybočuje z klasické městské šedi, a půdorys budovy napovídá o zajímavé dispozici bytových jednotek.
Základní členění fasády je horizontální, její kompaktnost však velmi zdravě narušují francouzská okna, vsazená do tmavých ploch, která jakoby celý prostor prosvětlují. Ze strany od Kostelního náměstí je tento záměr ještě více umocněn plastickou hrou lodžií s barevným obkladem.

Perspektivní místo pro život
Městská brána nabídne 37 bytů v dispozičním řešení 2+kk až 4+kk a komerční část s prostorami pro obchody a služby. Většina bytů ve velikostech obytné plochy od 64 do 119 m2 je situována do 2.–5. podlaží, první
nadzemní a první zvýšené podlaží domu je vyhrazeno komerčním prostorám a technickému zázemí domu. V podzemí domu budou k dispozici parkovací stání, která majitelé nových bytů v centru Ostravy jistě ocení.

Místo pro pohodlný život
Bytový dům je samozřejmě primárně místem, kde by měli lidé najít netradiční nadstandardní bydlení. Aby byl jejich nový domov co nejpohodlnější, do prvního nadzemního podlaží a zvýšeného podlaží domu budou situovány i některé služby a obchody. Dispozice projektu počítají celkem se sedmi obchodními jednotkami a kavárnou. Originální dvoupodlažní kavárna bude navíc doplněna oblíbeným venkovním posezením na zahrádce, jež bude situována před velkou čelní prosklenou stěnou. Pokud lidem nebude dostačovat relaxace u kávy, mají možnost přemístit se jen o pár metrů vedle – do relaxačního prostoru, který vznikne před domem do Kostelního náměstí. Ve zpevněné dlážděné ploše architekt navrhl zvlněné plochy pokryté trávníkem se stromy a lavičkami. Tato klidová zóna bude působit jako oáza v pulzujícím srdci moravské metropole.

Dům „na rozcestí“
Dům je tvořen dvěma základními částmi, které jsou sice zcela oddělené, ale zároveň spolu velmi úzce souvisejí. Jedna část, určená pro bydlení, má samostatný vchod z Biskupské ulice, odtud vede i vstup do obchodních prostor bytového domu. Do části nebytové je možné ještě vstoupit přímo z Kostelního náměstí. Díky tomuto oddělení a zároveň možnosti výběru dojde k dokonalému propojení bytové a obchodní části, kterého budou moci využít nejen obyvatelé domu, ale i ostatní obyvatelé Ostravy. Pro ty bude navíc určen i nově vzniklý průchod pro pěší, který propojí Kostelní náměstí s nábřežím Ostravice. Nové bydlení tak bude jakýmsi středovým bodem, který nelze přehlédnout při procházce z centra města na nábřeží Ostravice.

Nadstandard ve standardu a technické údaje
Stavebně technické řešení je založeno na použití vysoce kvalitních materiálů s využitím poznatků nejnovějších technologií a pracovních postupů. Standardní vybavení představuje škálu materiálů a zařizovacích předmětů, které odpovídají v současnosti vyšším nárokům na bydlení.
Konstrukční systém: kombinace železobetonového monolitického stěnového a skeletového systému s monolitickými deskovými stropy. Vnitřní stěny a příčky vyzděny z cihelného systému Porotherm. Hliníková okna s izolačními dvojskly, zábradlí lodžií z bezpečnostního skla. Vstupní bezpečnostní dveře, nadstandardní výška všech vnitřních dveří 2,1 m.
Podlahová plocha: obývací pokoje a navazující kuchyňský kout – dřevěné lepené třívrstvé parkety, ostatní obytné místnosti – marmoleum, podlahy a stěny koupelny a WC – keramická dlažba a obklady.
Sanitární technika a vodovodní baterie v zajímavém, atraktivním designu. Otopný systém napojený na dálkové vytápění s možností regulace tepla přímo v bytě. Domácí videotelefon, systém centrálního klíče. Průjezdná výška do podzemních garáží je stanovena 2,2 m.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Urbanistické řešení
Pozemek pro výstavbu bytového domu se nachází v centru Moravské Ostravy, mezi Kostelním náměstím a ulicí Biskupskou. Pozemek má nepravidelný tvar, kterým je předurčena půdorysná stopa a orientace objektu ke světovým stranám. Podle schváleného územního plánu města má stavba na tomto pozemku uzavřít východní stranu Kostelního náměstí a současně vytvořit uliční frontu v zatím urbanisticky neuspořádané ulici Biskupské.
Bytový dům je navržen jako jednoduchá šestipodlažní hmota, která je lehce zaoblená, nároží do ulice Kostelní je akcentováno konzolovým předsazením. Na jižní straně je dům postaven ke štítové stěně objektu Telepace. Vstupy do bytové části domu jsou orientovány do ulice Biskupské, vstupy do obchodních prostor jsou navrženy jak z ulice Biskupské, tak z Kostelního náměstí. V jižní části parteru u štítové stěny sousedního objektu Telepace je navržen průchod pro pěší, kterým je propojena jihovýchodní část Kostelního náměstí s nábřežím Ostravice. Zpevněné plochy kolem parteru navržené stavby jsou propojeny s okolními chodníky. V podzemním podlaží jsou umístěna parkovací stání, do kterých je příjezd z ulice Biskupské, podél které je navržen odbočovací pruh pro čekající vozidla. Do podzemního podlaží se vjíždí jednopruhovou zakřivenou rampou.
Jako součást zpevněné plochy chodníku se sklopeným obrubníkem podél Biskupské a v Kostelním náměstí je navrženo vždy jedno zásobovací stání pro zásobování obchodních jednotek a pro rezidenty bytového domu.

Architektonické řešení
Bytový dům je navržen jako nadčasová elegantní stavba z trvanlivých materiálů, která bude reprezentovat investora a současně splní nároky a představy klientů na kvalitní bydlení v městském prostředí. Dům je záměrně navržen jako „ městský „, tj. bez balkonů, hlubokých lodžií a velkých prosklených ploch. Výjimkou je jihozápadní fasáda, kde jsou navrženy lodžie obrácené do komorního Kostelního náměstí. Šestipodlažní hmota domu půdorysu otevřeného V je uprostřed lehce zaoblená, výrazným akcentem budovy je severozápadní nároží s konzolou do ulice Kostelní. Volný prostor pod konzolou umožňuje průhledy z ulice Biskupské do Kostelního náměstí a opticky rozšiřuje Kostelní ulici. Uvnitř domu pod konzolou je navržen dvoupodlažní prostor kavárny, před velkou čelní prosklenou stěnou je umístěno venkovní letní sezení kavárny. Základní horizontální členění tmavé fasády podle podlaží je vertikálně traktováno francouzskými okny vsazenými do plných ploch. Na fasádě do Kostelního náměstí je tento záměr umocněn o plastickou a barevnou hru lodžií s barevným obkladem.
Před domem do Kostelního náměstí je klidový relaxační prostor. Ve zpevněné dlážděné ploše před parterem domu jsou navrženy vypouklé zatravněné plochy se stromy, mezi nimi jsou umístěny lavičky.
V domě jsou navržena dvě schodiště s výtahy, v 1. NP jsou vstupy do domu a prostory pro obchody nebo služby. V 1. NP zvýšeném jsou směrem do Biskupské ulice orientována zázemí obchodních jednotek, uprostřed dispozice jsou sklepní kóje a do Kostelního náměstí je orientováno několik bytů.
Ve 2.–5. podlaží jsou byty, které jsou uspořádány tak, aby jejich dispoziční řešení splňovalo nároky na oslunění a osvětlení. V podzemním podlaží jsou parkovací stání a technické zázemí budovy.

z podkladů developerské divize akciové společnosti Metrostav