Zpět 3 fotografie

LindabConstruline Fermacell: Novinka v oblasti obvodových a vnitřních stěn

Švédská společnost Lindab vyvinula ve spolupráci se společností Xella nový program obvodových a vnitřních stěn LindabConstruline Fermacell. Tento systém nabízí nejen zvětšení užitné plochy budovy, ale i zlepšení akustických parametrů stěn, vysokou požární odolnost a tepelný odpor obvodových stěn, nízkou hmotnost všech konstrukcí a krátké termíny výstavby díky vysoké rychlosti montáže suchým procesem.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Získat více vnitřního prostoru při stejné zastavěné ploše je přání všech uživatelů budov. Ve skeletových budovách je řešením použití lehkých stavebních konstrukcí nejen na vnitřní příčky, ale i na obvodový plášť budovy. Samozřejmě při zachování nebo zlepšení tepelně technických, požárních a akustických požadavků, které jsou na ně kladeny. Pro splnění těchto požadavků byl vyvinut firmami Xella a Lindab program obvodových a vnitřních stěn LindabConstruline Fermacell, který přináší investorům zvýšení užitné plochy budovy, zlepšení akustických parametrů stěn, vysokou požární odolnost a tepelný odpor obvodových stěn, nízkou hmotnost všech konstrukcí a krátké termíny výstavby díky vysoké rychlosti montáže suchým procesem.

Skladba stěny
Obvodová stěna se skládá ze sádrovláknitých desek FERMACELL a nosné spodní konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných ocelových profilů LINDAB SKY a LINDAB RY. Prostor mezi profily je vyplněn minerální izolací v celé šířce a z vnitřní strany je provedena parozábrana. Před ní je instalační prostor tvořený z profilů LINDAB RZ pro jednoduché protažení všech instalací bez porušení parozábrany, případně doplnění další vrstvy tepelné izolace. Na vodorovné profily LINDAB RZ, stejně jako na profily LINDAB ze strany exteriéru, je upevněna sádrovláknitá deska FERMACELL.

Celková tloušťka nosné stěny s dvouvrstvými deskami FERMACELL z obou stran je 175 mm, u jedné vrstvy desek FERMACELL z obou stran pak dosahuje tloušťka stěny 150 mm. Úspora v tloušťce obvodové stěny, ve srovnání s cihlami PTH 44 P+D, představuje pro stavebníka (při ceně 25.000 Kč/m2 užitné plochy) zisk minimálně 2.200,- Kč na každý běžný metr obvodové stěny. Další výhodou (při 50 mm tloušťce vnějšího zateplovacího systému) je mimořádně nízký součinitel prostupu tepla U=0,162 W/Km2, což je hodnota vhodná pro nízkoenergetickou výstavbu. Tato vlastnost systému LindabConstruline FERMACELL přináší nezanedbatelnou úsporu také v nákladech na vytápění objektu a větší vrstvou izolace na fasádě ji lze ještě výrazně vylepšit.

Požární odolnost
Obvodové a vnitřní stěny a stropy LindabConstruline FERMACELL prošly v červnu 2008 (stěny) a březnu 2009 (stropy) zkouškami požární odolnosti. Zkoušky probíhaly ve zkušebně FIRES Batizovce a podle Protokolu o klasifikaci požární odolnosti PKO–09–006/AO 204 vykázaly sledované vlastnosti obvodových stěn – nosnost, celistvost a izolace – požární odolnost 71 minut bez porušení (zkouška byla ukončena v 72. minutě). Nosné obvodové stěny se dvěma vrstvami desek FERMACELL (15 + 12,5 mm) jsou tak podle tohoto protokolu z vnitřní strany konstrukcemi typu REW 60 DP1, z vnější strany pak REI 60 DP1. Vnitřní stěny jsou konstrukcemi typu REI 60 DP1. Protokol PKO-09-005/AO 204 potvrdil, že konstrukce s jednou vrstvou desek FERMACELL tl.15 mm jsou konstrukcemi typu REI 30 DP1 – zkouška byla ukončena ve 40. minutě. Březnové zkoušky stropních konstrukcí LindabConstruline FERMACELL osvědčily požární odolnost REI 60 DP1.

Lindab a FERMACELL jsou tak prvními výrobci v Evropě, kteří mají zkoušky na nosné stěny a stropy dle platných evropských norem. Tyto zkoušky navíc prokázaly vynikající chování materiálů a produktů Lindab a FERMACELL z hlediska požární odolnosti. Bližší informace najdete na www.lindab.cz nebo www.fermacell.cz.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]