Zpět 1 fotografie

Lékařské laboratoře: šetření na správném místě

Rekonstrukce přízemních pavilonů bývalé mateřské školy na pražském sídlišti Bohnice nebyla levnou záležitostí. Investor ale přesto nešetřil na dvou věcech, a to na zlepšení tepelně-izolačních vlastností a na vnějším vzhledu.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Shluk přízemních pavilonů, situovaných na „dvoře“ panelového sídliště v Praze-Bohnicích jako mateřská školka, nefunguje už mnoho let. Změna provozního účelu na lékařské laboratoře však zatím stavbu jako takovou příliš nepoznamenala. Až v loňském roce investor a majitel soukromé společnosti Lékařské laboratoře, Jan Tomášek přistoupil k celkové rekonstrukci objektu. Dokončena je první etapa, která se týkala dvou ze čtyř pavilonů a parkovacích stání u objektů.

„Je radost pracovat pro takového investora. S podobným přístupem se setkáváme jen velmi vzácně,“ pochvaluje si Miloš Slavík, ředitel společnosti Ikareal, která rekonstrukci prováděla. „Zadání znělo zvětšit prostor pro provoz laboratoří a jejich zázemí a zajistit přitom, aby investice byla co nejefektivnější, aby dávala prostor do budoucna pro případné rozšíření nebo změny laboratoří a aby po provozní stránce byl objekt co nejúspornější,“ vysvětluje M. Slavík. „Zadání jsme řešili nástavbou jednoho podlaží u objektu D a dvou podlaží u objektu C.“

Projekt ponechal základy a nosné konstrukce přízemních podlaží stávajících staveb. Měnily se však u nich rozmístění a výplň oken. Bylo také zapotřebí podřezat základy, aby mohla být obnovena spodní izolace objektů, a nově se položily podlahy. Nástavby jsou tvořeny ocelovou konstrukcí s obvodovým zdivem z plynosilikátových tvárnic, vyznačující se nápadnou střechou ve tvaru rozmáchlé, dynamické vlny s hydroizolační fólií různých barev, aby byl zvýrazněn architektonický výraz.

Kompletně byla vyměněna fasáda objektů. Pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností Ikareal použil dvou izolačních systémů: kontaktního a provětrávaného. Hlavním izolačním materiálem je v obou případech minerální vlna Knauf Insulation, konkrétně izolační lamely z kamenné vlny NOBASIL FKL, která se vyznačuje vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, nízkým difuzním odporem, zvýšenou požární odolností a v neposlední řade vynikajícími akustickými vlastnostmi. Kontaktní systém spočívá v tom, že se tato vlna lepí přímo na zdivo. Pro bezkontaktní systém se napřed na zdivo sestrojí rošt, jenž se vyplní izolační vlnou, překryje se pojistnou foliovou izolací (membránou) a teprve na ni se pokládají fasádní desky. „Kontaktní izolaci jsme použili na celé spodní podlaží. Nadstavbová patra jsou kryta tepelnou izolací částečně aplikovanou kontaktním způsobem a částečně provětrávaným. Předěl mezi nimi je patrný na obloucích ocelové nadstavby,“ říká architekt Slavík.

Kromě toho, že se tepelně-izolační vlastnosti objektu zlepšily řádově o sto procent, působí nová fasáda velmi esteticky, dům výrazně pozvedl celé okolí. A ačkoliv do přísně pravoúhlé sídlištní zástavby vnesl nápadně organičtější tvary, působí dojmem, jako by tu stál odjakživa,“ vrací se M. Slavík k hodnocení výsledku rekonstrukce. „Podobně se investor zachoval u systému vytápění a zásobování teplou vodou; investoval více do pořízení moderních, úsporných zařízení s tím, že se mu to vrátí postupně v nižších provozních nákladech,“ dodává ředitel.

Centrální velká laboratoř je nyní umístěna v přízemí budovy D. Je vybavena čtyřiadvaceti odběrnými místy zabudovanými v podlaze, přívody vody a demineralizované vody, odpady a přípojkami se silnoproudem a slaboproudem ke každému jednotlivému pracovišti. Tím vznikl velmi variabilní prostor, který se dá snadno přizpůsobit práci na různých úkolech současných i budoucích. Ve stejném podlaží se nachází i technické zázemí centrální laboratoře. Další laboratorní pracoviště byla zřízena také v horním patře této budovy a v přízemním podlaží budovy C, kde se rovněž nachází ordinace praktického lékaře. Dvě další poschodí v sobě ukrývají kanceláře a zázemí pro zaměstnance.

Architektonický návrh přestavby objektů Lékařské laboratoře vytvořil Ing. arch. Jan Řeřicha, projekt zpracovala firma IKA Vin 112, sesterská společnost realizátora stavby, společnosti Ikareal, dodavatelm izolalací je Knauf Insulation.

Zbývající dva objekty A a B čekají na rekonstrukci ve druhé etapě. Počítá se s ní počátkem příštího roku.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]