Zpět

Konference PODLAHY 2009

Společnost BETONCONSULT pořádá ve spolupráci s Cechem podlahářů České republiky konferenci PODLAHY 2009, která proběhne v termínu 17. a 18. září 2009 ve velkém sále Kulturního centra Novodvorská v Praze 4.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Konference PODLAHY 2009 navazuje na předchozí tři ročníky, které byly velmi pozitivně hodnoceny, a to jak účastníky z řad projektantů, investorů, dodavatelů i odborníků z vysokých škol. Počet účastníků v roce 2008 překročil již 240 a možnosti prezentace v rámci konference využilo téměř 40 firem. Sborníky z minulých ročníků, vydané nákladem 350 ks, jsou prakticky zcela rozebrány.

Organizátoři a přípravný výbor konference PODLAHY 2009 se budou snažit navázat na úspěch minulých ročníků tak, aby přednesené příspěvky byly opět unikátním zdrojem informací. Čtvrtý ročník si klade za cíl postihnout inovace v oblasti technického řešení podlahových konstrukcí a materiálů, upozornit na osvědčená řešení a současně ukázat příklady vad a možnosti, jak se jich vyvarovat. Účastník konference tak získá komplexní přehled o problematice podlahových konstrukcí a najde v ní kontakty na řadu specialistů.

Konference PODLAHY 2009 je projektem, jehož cílem je vytvořit prostor pro výměnu informací v oblasti podlahových konstrukcí, a to v celé šíři oboru tak, jak se s ním setkávají projektanti, prováděcí firmy, výrobci i prodejci materiálů. Organizátoři počítají s mezinárodní účastí. Konference je akreditována u České komory autorizovaných inženýrů a techniků v programu celoživotního vzdělávání a hodnocena dvěma body.

Podrobné informace o konferenci PODLAHY 2009 a on-line přihlášky jsou dostupné na www.konferencepodlahy.cz

Tématické okruhy a sekce konference:

 1. Návrh podlahy, normalizace, věda a výzkum
 2. Betonové podlahové konstrukce včetně průmyslových podlah
 3. Podlahové potěry a mazaniny
 4. Systémy suché výstavby
 5. Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami
 6. Keramické a kamenné dlažby včetně lepicích hmot
 7. Textilní podlahoviny
 8. Teraco
 9. Syntetické podlahoviny – nátěry, plastbetony
 10. Tepelné a akustické izolace
 11. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru
 12. Podlahové topení.

Důležité termíny:
31. 05. 2009 uzávěrka přihlášek odborných příspěvků
20. 07. 2009 uzávěrka sborníku (předání textu příspěvků a inzerátů)

Odborný garant konference: Jiří Dohnálek, dohnalek@konferencepodlahy.cz
Vědecký tajemník: Ing. Petr Tůma, tuma@konferencepodlahy.cz

Více informací naleznete na www.konferencepodlahy.cz, www.betonconsult.cz