Zpět

Kodaňský summit inspiruje soukromé firmy

Společnost Schüco, přední světový dodavatel výrobků pro opláštění budov, představila nový koncept hospodaření s energií, který má pomoci naplnit záměry kodaňského summitu o globálním oteplování. Název řešení „Schüco 2°“ odkazuje na vytýčený cíl summitu, kterým je udržení globálního oteplování pod úrovní dvou stupňů Celsia, a umožňuje dosažení až 80% úspor energie v budovách. Svůj příspěvek prezentuje Schüco prostřednictvím reklamního spotu na zpravodajském kanálu CNBC, který je jediným oficiálním mediálním partnerem summitu.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Ochrana klimatu a životního prostředí je společným závazkem všech států, jejich občanů i firem. Jako společnost, která působí ve více než 75 zemích světa, se již dlouhou dobu hlásíme k ekologické zodpovědnosti a vyvíjíme řešení, která pomáhají energii v budovách nejen šetřit, ale také ji vyrábět způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí,“ řekl Dirk U. Hindrichs, ředitel společnosti Schüco International KG. „Už dnes jsme tak schopni nabídnout řešení, potřebná k naplnění závazků očekávaných od kodaňského summitu.“

Společnost Schüco kombinuje razantní úspory energie díky vysokému stupni izolace oken a fasád a zároveň získávání energie pro provoz budovy prostřednictvím solárního systému. Koncept Schüco 2° využívá adaptabilních izolačních clon z neprůhledných materiálů, které podle potřeby zakrývají okna objektu v závislosti na denní době, ročním období a venkovním počastí. Díky tomu je možno zásadně omezit spotřebu energie nutné k vytápění a klimatizování objektu.

Nový koncept umožňuje snížit spotřebu energie v budově o 80 % ve srovnání s referenčním objektem vybudovaným podle německé normy pro energetickou spotřebu EnEV (2009).

Ve dvacetisekundovém reklamním spotu společnosti Schüco hlas malé dívky upozorňuje: „Vy dospělí stále mluvíte o ochraně klimatu. Ačkoliv s tím už teď můžete snadno něco udělat.“ Obsah spotu poukazuje na nutnost okamžitě přijímat potřebná opatření pro ochranu klimatu a využít nejmodernější technologie, které umožňují snižovat spotřebu energie a emise oxidu uhličitého. Podle společnosti Schüco je důležité moderní řešení zejména v oblasti oken, dveří a opláštění budov, které se podílejí více než 30 % na celkové spotřebě energií. Inovativním řešením opláštění budov lze podle názoru společnosti Schüco dosáhnout dvakrát větších úspor energie než například v silniční dopravě.

Cílem společnosti Schüco je zajistit co nejvyšší úspory energie využitím vysoce izolovaných oken a fasád a zároveň získávat energii pro provoz budov prostřednictvím solárních systémů, které jsou přímo na těchto budovách umístěny. Společnost Schüco se ve výzkumu a vývoji takových technologií soustředí na to, aby kterákoliv budova dosahovala nejvyššího možného stupně energetické úspornosti bez omezení komfortu jejích obyvatel, estetického hlediska a dodržení maximální bezpečnosti.