Zpět 2 fotografie

Když půdní stahovací schody chrání!

Půdní stahovací schody jsou praktickým pomocníkem, který Vám bez větší námahy zajistí jednoduchý výstup do půdních prostor. Ovšem ne všechny stahovací shody, kromě své praktické stránky, naplňují i protipožární bezpečnostní hledisko. Jde o další aspekt, kterého bychom si měli při výběru tohoto výrobku povšimnout.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

„Protipožární úpravu u celokovových půdních stahovacích schodů LUSSO zajišťujeme díky sendvičové skladbě víka, které je důkladně vyplněno nehořlavou minerální vatou a dále vysoce odolnou nehořlavou vložkou Sibral,“ představuje složení horní části půdních stahovacích schodů LUSSO s požární odolností pan Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti “J.A.P.“, která je jejich předním tuzemským výrobcem. Je samozřejmostí, že i všechny další použité kovové materiály, z nichž jsou schody LUSSO prakticky kompletně vyrobeny, odolávají žáru a co se ochranných a bezpečnostních vlastností týče, nelze je srovnávat s celodřevěnými schody, u nichž tato odolnost přirozeně chybí.

Pokud by došlo na půdě ke vzniku požáru, jeho průniku do obytných částí zabrání vzpěnující páska v kontaktních plochách mezi víkem a rámem. Ta v době požáru nabývá na svém objemu a díky tomu je za krátký čas docíleno dokonalého utěsnění, které zamezí průniku nebezpečných plamenů a kouře.

Tip závěrem:
Kromě protipožární odolnosti mají celokovové půdní schody LUSSO i další vítané přednosti. Jednou z nich je velice snadná údržba bez nutnosti jakýchkoliv ochranných nátěrů a povrchových úprav, neboť jejich kovová konstrukce zaručuje, oproti schodům celodřevěným, neměnný vzhled a kvalitu povrchu po mnoho let.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]