Zpět 2 fotografie

Investovat do slunce se vyplatí

Najít bezpečný způsob, jak výhodně uložit či investovat své peníze, je nyní v období přetrvávající finanční krize stále obtížnější. Díky velkým technologickým pokrokům v oblasti solární energie se však nabízí nová unikátní možnost, jak své peníze nechat vydělávat. Jde o investici do fotovoltaických panelů. Vložit peníze do fotovoltaiky je totiž několikanásobně výhodnější, než vložit je na jakýkoliv spořicí účet na našem trhu. Pokud investujeme 80.000,- Kč do fotovoltaického modulu o výkonu jedné kilowaty, za dvacet let nám vydělá přes 274 000,- Kč. Pokud ale vydělané peníze průběžně investujeme do dalších fotovoltaických modulů, za dvacet let nám nakonec vydělají částku 438 464,- Kč.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Solární energie je velice rychle se rozvíjejícím oborem. Donedávna byla vnímána spíše jako ekologický způsob získávání energie, který je však mnohem komplikovanější a méně výhodný, než ostatní léty zažité způsoby. Se stoupající kvalitou fotovoltaických panelů se ale situace obrací a nyní již jde o progresivní obor nabízející velmi zajímavé výnosy.

Investování peněz do fotovoltaiky nahrává několik základních skutečností:

  • Stoupající kvalita a vysoké výnosy fotovoltaických systémů
    Roční výnosy nejlepších fotovoltaických modulů se dnes pohybují nad hranicí 1000 kWh na instalovanou kilowatu výkonu. Kvalitu současných fotovoltaických modulů potvrdil například test německého časopisu Photon, který po celý rok 2008 přesně měřil výnosy vybraných modulů. Vítězem se stal panel Solarworld – SW 210 Poly s ročním výnosem 1063,01 kWh na instalovanou kilowatu.
  • Slunečního záření se netýká finanční krize
    V období finanční krize obecně klesá důvěra ve finanční ústavy. V oblasti ekonomiky a investování je nyní máloco skutečně jisté, problémy se mohou týkat i těch největších společností a institucí. Na jedno se však spolehnout můžeme – díky krizi slunce svítit nepřestane, ani nebude svítit slaběji. Těžko bychom dnes hledali něco, čemu můžeme více věřit, co má tak dlouhodobou perspektivu a dá se lehce předvídat a vypočítat, jako je sluneční záření.
  • Stát garantuje velmi atraktivní výkupní cenu elektrické energie
    Státem garantovaná výkupní cena energie z fotovoltaických systémů je 12,89 Kč za jednu kilowathodinu, přičemž tato cena je ještě každý rok valorizována v rozmezí 2 až 4 %. Z ročního výnosu fotovoltaických modulů a výkupní ceny tedy není těžké vypočítat, kolik peněz může fotovoltaický systém vydělat.

NÁVRATNOST INVESTICE DO FOTOVOLTAIKY
Návratnost investice do fotovoltaických modulů se pohybuje mezi 5 a 6 roky. V následující tabulce je na ukázku uvedena návratnost a výnos po 20 letech u dvou modulů, které v již zmiňovaném testu časopisu Photon dosáhly velice dobrých výsledků a které jsou díky svému poměru cena/výkon ideálním řešením pro investici do solární energie. Modul Sovello (dříve Evergreen) má díky nižší ceně o něco rychlejší návratnost investice, model Solarworld (vítěz testu časopisu Photon) vykazuje o něco vyšší výnosy po 20 letech.

Mohlo by se zdát, že možnost investice do solární energie je vhodná pouze pro ty, kdo disponují velkými finančními částkami. Není to však zcela pravda. Velice zajímavě vypadá například již vyčíslení investice do 1 kilowaty výkonu. Nejlepší fotovoltaický modul na trhu (dle testu časopisu Photon) nám je schopen zúročit naší investici výrazně lépe, než nejvýhodnější spořicí účty.

SROVNÁNÍ INVESTICE DO FOTOVOLTAIKY SE SPOŘENÍM
Pokud porovnáme úročení vkladu ve výši 80 000,- Kč na spořicím účtu úročeném 4 % (dnes se ovšem úroky pohybují výrazně níž) s investováním této částky do fotovoltaiky (cena kvalitního modulu o výkonu 1 kWp), je prvních 8 let výhodnější ono spoření. Je to způsobeno tím, že 80.000 korun, které jsme vložili na spořicí účet, stále máme a úroky se k nim pouze přičítají. 80.000 korun investovaných do fotovoltaiky zaplatíme za solární panely a začínáme vydělávat od nuly. Po osmi letech však již začíná být výhodnější fotovoltaika. Po dvaceti letech máme na spořicím účtu 175.290,- Kč, zatímco fotovoltaický systém nám vydělal 274 044,- Kč, tedy o 100 tisíc korun více.

ZNOVUINVESTOVÁNÍ VÝNOSŮ
Další výhodou investice do fotovoltaiky je fakt, že peníze, které získáme prodejem elektrické energie, máme k dispozici a můžeme s nimi libovolně nakládat. Peníze na spořicím účtu musíme ponechat, jinak se nám nebudou úročit. Navíc pokud prostředky, které získáme za prodej elektřiny, znovu investujeme do nákupu dalších fotovoltaických panelů, naše zisky porostou několikanásobně rychleji. Začínáme s jednou kilowatou za pořizovací cenu kolem 80.000,- Kč. Po 6 letech budeme mít vyděláno 80 tisíc na druhou kilowatu. Za dalších 6 let již máme prostředky na další 2 kilowaty. Tyto 4 kilowaty nám pak do konce zmíněných 20 let (tedy za 8 zbylých let) vydělají neuvěřitelných 438 464,- korun. A to vše s počáteční investicí 80.000,- korun a bez většího rizika. Výpočet je samozřejmě přibližný a není v něm započítána valorizace výkupní ceny elektrické energie.
 

„Fotovoltaika nabízí velké možnosti, jak zúročit vaše peníze. Ale je třeba nenechat se zlákat levnými a nekvalitními moduly. Důležité jsou výnosy, ne pořizovací cena,“ říká Filip Malán ze společnosti Soleg, která dodává na český trh solární moduly značky Solarworld a Sovello. „Já se lidí vždy ptám, zda chtějí na fotovoltaice ušetřit, nebo vydělat, protože kdo se snaží šetřit při nákupu panelů, brzy zjistí, že na tom hodně prodělal,“ dodává Filip Malán.