Zpět

ICS 5000 je speciální komínový systém pro vysokopřetlakový provoz

Schiedel ICS 5000 je třísložkový komínový systém s minerální tepelnou izolací, vnitřní vysokojakostní nerezovou vložkou a pláštěm z nerezové oceli. Je vhodný pro odvádění spalin od diesel agregátů, kogeneračních jednotek a všech dalších spotřebičů, které vyžadují, aby spalinová cesta vyhovovala pro nejvyšší tlakové třídy. Systém ICS 5000 najde uplatnění v řadě důležitých provozů, všude tam, kde je třeba použít záložních zdrojů, například v nemocnicích, bankách a podobně.
 

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Vzhledem k charakteru výrobku, je tento určen montáž odbornou firmou a v případech, kde každá aplikace je již od počátku řešena individuálně za pomoci technického oddělení společnosti Schiedel.

Systém ICS 5000 je reakcí na potřebu trhu, systémově řešit odvod spalin od spotřebičů, které mají na výstupu spalin vysoký přetlak. Schopnost výrobku plnit bezvadně svoji funkci zaručuje unikátní trojí systém těsnění a to na vložce, na plášti a pod vnější sponou.

Konstrukce vychází z osvědčených lehkých třívrstvých systémů společnosti Schiedel. Systém se skládá z vnitřní nerezové vložky, minerální izolace a nerezového pláště, výjimečnost tohoto řešení spočívá v trojitém těsnění a to na vnitřní vložce, na plášti a ještě pod sponou v místě spoje pláště. Všechny konstrukční materiály i příslušenství splňují nejvyšší požadavky z hlediska evropských norem, všeobecné ČSN EN 1443 a speciální normy pro kovové komíny ČSN EN 1856-1.

Komínový systém ICS5000 je dodáván na trh v ČR od ledna 2009. K dispozici je pro odbornou veřejnost -montážní firmy, ale i pro projektanty – kompletní potřebná technická dokumentace, prospekty a ceníky. Výrobce zajišťuje bezplatně veškerou potřebnou technickou podporu při přípravě, realizaci i užívání produktu.

Systém ICS 5000 řeší problém bezpečného a systémového odvodu zplodin od kogeneračních jednotek a dieselagregátů. Protože se tato zařízení používají velmi často jako záložní zdroje v případě, kdy dojde k náhlému výpadku dodávky elektrické energie, je tedy kladen důraz na jejich bezvadnou funkci, kterou lze zaručit pouze tehdy, když je zaručena správná funkce souvisejících zařízení a tedy i komínu.

V současné době není na českém trhu srovnatelný výrobek, který by splňoval potřebná kritéria a požadavky náročného provozu vysokotlakých spotřebičů definované evropskými technickými normami. Také proto se společnost Schiedel rozhodla výrobek přihlásit do soutěže o Zlatou medaili IBF 2009.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]