Zpět

Fond vyhodnocuje další skupinu projektů žádajících o podporu z OPŽP

10. výzva OPŽP byla zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie. Příjem žádostí do 10. výzvy byl ukončen 30. června 2009 a SFŽP zaregistrovalo celkem 239 projektových žádostí.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

V současné době procházejí tyto projekty administrativní kontrolou a dále budou hodnoceny z hlediska jejich ekologické, technické a ekonomické přijatelnosti. Pokud splní všechny stanovené podmínky, budou na konci listopadu předloženy Řídícímu výboru, který je následně doporučí ministru životního prostředí ke schválení.

Celkové náklady na projektové žádosti z 10. výzvy činí Kč 2,36 miliard Kč, z toho činí očekávaná podpora z z Fondu soudržnosti Kč 1,3 mld Kč a podpora z prostředků SFŽP 68,7 milionů Kč.

V rámci oblasti podpory 1.3, jejímž cílem je omezování rizika povodní, byla výzva omezena na podoblast podpory 1.3.1, která se týká „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany". Investiční podporu mohou získat projekty zaměřené na zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatřeni na tocích, v nivě i v ploše povodí s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí a na vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatřeni včetně přírodě blízkých protipovodňových opatřeni v oblasti povodí Moravy nad Olomoucí, konkrétněji Odry, Bečvy, Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, Ploučnice a horního Pomoraví. V rámci této oblasti podpory bylo podáno 8 projektů v celkové výši 34 milionů korun Kč, celková podpora by měla dosáhnout 26 milionů korun.

V rámci oblasti podpory 3.1, která je zaměřena na „Výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny" bylo podáno 181 projektových žádostí v celkové výši 1,7 mld. Kč a podporu očekávají ve výši téměř jedné miliardy.

V rámci oblasti podpory 3.2, která je zaměřena na „Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry" bylo podáno 50 projektových žádostí v celkové výši 578 mil. Kč.

Analýza projektů přijatých v X. výzvě OPŽP k 9. 7. 2009


Podpora

Počet projektů Celková cena Celkové způsobilé výdaje
1,3 8 34 268 430 28 797 000 
3,1 181 1 749 634 347 1 420 810 420 
3,2 50 578 127 775 456 416 073 
shrnutí 239 2 362 030 552 1 906 023 493 

Podpora

 Požadovaná podpora FS  Požadovaná podpora SFŽP  Požadovaná půjčka SFŽP  Celková požadovaná výše podpory
 1,3 24 477 450 1 439 850 0 25 917 300
 3,1 918 900 531 43 836 462 2 128 820 962 736 993
 3,2 387 514 930 23 447 320 0 410 962 250
 shrnutí 1 330 892 911 68 723 632 2 128 820 1 399 616 543

Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

[carousel-horizontal-posts-content-slider]