Zpět

Česká komora lehkých obvodových plášťů pořádá svou druhou konferenci

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČK LOP) byla založena v červnu 2007. U jejího vzniku byly významné firmy z řad výrobců prosklených plášťů, oken a dveří a jejich dodavatelů. V současné době má ČK LOP 25 řádných členů, 9 přidružených členů a 2 čestné členy.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Hlavním cílem komory je vhodnými metodami přispívat k rozvoji oboru a trhu a ke zvyšování kvality hotového díla. Spolupracujeme s nejlepšími českými i zahraničními odborníky a zároveň sledujeme úroveň navrhování a provádění konstrukcí členy ČK LOP. Spolupracujeme s nimi při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti, dbáme na informovanost svých členů v oblasti právních předpisů, technických norem a novinek v oboru.

V loňském roce jsme zahájili každoroční tradici konání odborných konferencí, což považujeme za jeden ze způsobů jak informovat odbornou veřejnost o aktuálním stavu v projektování, realizaci, technických požadavcích a legislativě v oboru lehkých obvodových plášťů.

1. konference ČK LOP v roce 2008 nabídla odborné veřejnosti přednášky z oblasti tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a dále informace o povinnostech, které se týkají posuzování shody výrobků, včetně těch, které mají být uváděny na trh s označením CE. O konferenci projevilo zájem více jak 270 odborníků z oboru.

2. konference ČK LOP, která se uskuteční 19. května 2009 v Clarion Congress Hotel Praha, bude zaměřena zejména na úspory energií a zvyšování energetické účinnosti a to správnou volbou systému pro výrobu fasády a jejích jednotlivých prvků, projektovým řešením fasády i celého objektu, způsobem vytápění a větrání a vhodným zabudováním otvorových výplní. Bude předneseno i téma požární bezpečnost staveb, které je v oboru obvodových plášťů stále velmi aktuální.

Těmito konferencemi naše školící a vzdělávací činnost nekončí. Pořádáme pro členy (i výrobce a dodavatele nečleny) ČKLOP odborné semináře, které mají velmi široký záběr. A to od metodiky zavádění, udržování a kontroly systému řízení výroby u výrobce, přes správnou volbu a provedení posouzení shody výrobku podle příslušných technických norem a právních předpisů až po vydání prohlášení o shodě (CCZ, případně CE).

Zaznamenali jsme zájem i širší technické veřejnosti o tato témata a tak jsme pro letošní rok připravili několik seminářů pro projektanty, investory, stavební dodavatele a stavební úřady a to v rámci jednotlivých krajů ČR.

Zajímají Vás odborné informace, které ČKLOP připravuje pro svou konferenci? Podívejte se na webové stránky České komory lehkých obvodových plášťů (www.cklop.cz) a přijďte na konferenci 19. května 2009 v Praze.

Bc. Lenka Kolínová, Ing. Zdenka Bláhová

[carousel-horizontal-posts-content-slider]