Zpět

Bydlení musí zůstat jistotou i v dnešní krizi

V letošním roce dojde na základě rozhodnutí vlády (doporučení NERV) k posílení zdrojů pro realizaci programu PANEL o 600 mil . Kč. Jedná se o převod finančních prostředků jako dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

V letošním roce je v rozpočtu SFRB na PANEL
3.500 mil. Kč

Zvýšení v rámci vládou schválených opatření
600 mil. Kč

Celkem prostředky na PANEL na rok 2009
4.100 mil. Kč

Celá částka bude nepochybně využita. Posílení finančních prostředků proto MMR vítá, umožní jednak realizaci dosavadního programu podpory rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů v plném rozsahu, ale umožní i realizaci novely nařízení vlády č. 299/2001 Sb., která bude v blízkých dnech předložena k projednání kabinetu.

Cílem novely je:

  • diferenciace výše úrokové dotace za účelem stimulace vlastníků domů a bytů kco nejširší rekonstrukci a co nejvyšší míře zateplení
  • rozšíření programu PANEL na rekonstrukce a zateplování cihlových a jiných nepanelových bytových domů
  • MMR chce ročně podpořit rekonstrukce a zateplování nejméně 100000 panelových a 50 tisíc nepanelových bytů

Předpokládaná účinnost od počátku dubna 2009.

Smysl programu:

  • ne pouze dílčí opravy, ale celková rekonstrukce domu
  • odstranění dříve zanedbané údržby ještě zminulého režimu
  • zásadní prodloužení životnosti domů o další desítky let
  • modernizace a zvýšení standardu bydlení srovnatelný s úrovní západoevropských států vpříštích desetiletích
  • vrámci toho zateplení a maximální úspory energie na vytápění, ale i ostatních energií konzumovaných vobytných budovách (teplá voda, osvětlení a vše další).

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době rovněž vyjednává s ministerstvem životního prostředí o využití finančních zdrojů z prodeje emisních povolenek. Jedná se o 5,7 mld. Kč na zateplení bytových nepanelových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.

MMR hodlá rozšířit podporu rekonstrukcí panelových bytových domů na „nepanelové". Výnos z prodeje emisních povolenek lze použít jen na podporu zateplení, to však nelze oddělit od celkové rekonstrukce (v programu „Panel" je zateplení ve 12 z celkového počtu 39 podporovaných položek). Podpora rekonstrukcí je ovšem podle kompetenčního zákona jednoznačně v působnosti MMR.

Program „Panel" je realizován od roku 2001, tedy 8 let Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Za tu dobu se stal jedním z nejúspěšnějších státních programů. V průběhu let byly nashromážděny obrovské zkušenosti, realizace programu se opírá o síť několika desítek kvalifikovaných poradenských a informačních středisek, bez nichž je úspěšná realizace prakticky vyloučena. Je proto otázkou, zda má smysl vytvářet paralelní systém bez těchto zkušeností.

Zdroj: Tisková zpráva MMR ČR

[carousel-horizontal-posts-content-slider]