Zpět

ZŠ Hálkova má novou půdní vestavbu

Nový školní rok začala Základní škola v Hálkově ulici v Olomouci s učebními prostorami rozšířenými o půdní vestavbu. Slavnostní zprovoznění zrekonstruované části školy proběhlo za účasti primátora Martina Novotného v pondělí 01. 09. 2008.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Vestavbou do stávajících půdních prostor se podařilo vytvořit osm nových učeben vybavených klimatizací, tři nové kabinety, dále skladovací prostory a hygienická zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Stavební práce hrazené z rozpočtu statutárního města Olomouc částkou 21,650 mil. Kč zahrnovaly rovněž přístavbu nového výtahu pro osoby se sníženou pohyblivostí a vybudování únikového schodiště.
Stavbu prováděla firma OHL ŽS, divize Stavitelství Olomouc v období od listopadu 2007 do konce května 2008.

Základní škola Hálkova je zařízením poskytujícím nejen rozšířenou výuku jazyků, ale zároveň školou s nabídkou vzdělání pro nadané děti.

Další opravy a rekonstrukce ve školských zařízeních během letních prázdnin
V období letošních letních prázdnin jako v předcházejících letech mateřské a základní školy prováděly větší či menší opravy a rekonstrukce, které není možné realizovat během školního roku. Jednalo se především o výměny oken a opravy sociálních zařízení, ale také o menší údržbu jako je malování v prostorách škol, opravy a nátěry vybavení vnitřního i venkovního apod. Na opravy během prázdnin vynaložily školy finanční prostředky ve výši přibližně 14,6 mil. Kč. Další výdaje na opravu a údržbu byly nebo ještě budou vynaloženy v ostatních částech školního roku. Tyto finanční prostředky mají školy k dispozici ve svých provozních rozpočtech schválených zřizovatelem, tedy statutárním městem Olomouc na rok 2008.
Kromě toho se uskutečnilo letos také několik dalších větších investičních akcí. Byla to například rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Nedvědova, která bude dokončena v měsíci září. Dále probíhala v ZŠ Holečkova výměna oken, zateplení fasády a odstranění statických poruch, zateplení střechy se provádělo zase v ZŠ Rožňavská, což byla realizace opatření vyplývajících z energetických auditů. Před dokončením je výstavba víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Stupkova. V tomto roce bude ještě zahájena rekonstrukce budovy Základní školy v Nemilanech, která bude po rekonstrukci od 01. 09. 2009 sloužit potřebám mateřské školy. Celkově bude na investiční akce na objektech škol vynaloženo v letošním roce přibližně 46 mil Kč.

Bližší informace vám případně poskytne:
Hana Fantová, vedoucí odboru školství MmOl, tel.:              585 513 416       
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]