Zpět

Zhodnocení třetího ročníku konference Podlahy 2008

Třetí ročník konference, tematicky zaměřené na podlahové konstrukce, se konal opět v Masarykově koleji ČVUT v Praze 6, a to 25. a 26. září 2008. Počet účastníků dosáhl téměř 250, takže účast byla opět vyšší než v roce 2007. Organizátory především potěšil trvalý zájem zúčastněných během obou dnů konference, přičemž první den jednání končilo v 18 hodin, druhý den pak v 17 hodin.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Součástí odborného programu byla tradičně i výstavní část v přilehlé galérii, kde se prezentovalo 17 firem. Celkově však firemní prezentaci využilo 35 firem, a to jak ve výstavní části, formou inzerátů ve sborníku, tak i vložení propagačního materiálu do tašky konference. Významná byla účast mediálních partnerů, kteří nepochybně napomohli zdaru konference. Ve sborníku bylo uvedeno 44 odborných příspěvků, přednesena však mohla být jen část, a to přesto, že jednání trvalo oba dny do pozdních odpoledních hodin. Předností oproti minulým letům je, že žádný příspěvek neměl charakter ryzí propagace a prakticky všechny se zaměřily na odbornou problematiku.

Jednání uvedl příspěvek zaměřený na informace o novém znění normy ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. Tato norma bude v dalších letech obor podlahových konstrukcí významně ovlivňovat a účastníci konference byli zpracovateli normy vyzváni k průběžnému zasílání připomínek a názorů na jednotlivá normová ustanovení. Přínosem bylo především vystoupení docentky Šilarové na téma „Analýza příčin vad a poruch podlah s pružnou podlahovou krytinou“. Velmi zaujalo i vystoupení inženýra Cigánka s tématikou asfaltových terac v budovách pozemního stavitelství. Jednání zpestřil i mimořádně zajímavý příspěvek doktorky Klimtové z Národní galerie o soudobých ručně vázaných kobercích z Asie. Vyjmenovat všechna zajímavá vystoupení je prakticky nemožné. Bohatá diskuse ke každému příspěvku je však důkazem, že se všechny zaměřily na tématiku živou a aktuální.

Sborník vyšel v nákladu 350 výtisků a kromě předem objednaných rezervací je již téměř rozebrán. Průběh konference i její atmosféra dávají záruku, že i čtvrtý ročník, který se bude konat 21. a 22. září 2009 tradičně v Masarykově koleji se setká se zájmem účastníků. Organizátoři počítají s pečlivým výběrem příspěvků tak, aby při jednání byla přednesena zejména ta témata, o nichž mohou účastníci diskutovat přímo s přednášejícími.

Anotace všech příspěvků z let 2006, 2007 a 2008 jsou k dispozici na www.konferencepodlahy.cz. Jakékoliv dotazy či připomínky je možné směřovat na konferenční mail konference@konferencepodlahy.cz.  
 

Desítky firem využily možnosti se prezentovat před odbornou veřejností

Konference se zúčastnily téměř tři stovky specialistů v oboru

Přednášky byly především nekomerčního charakteru

[carousel-horizontal-posts-content-slider]