Zpět

Wienerberger bude již podesáté generálním partnerem SUSO

Do jubilejního desátého ročníku letos vstoupila spolupráce „Soutěže učňů stavebních oborů“ (SUSO) a společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Cílem této žákovské soutěže je přispět k popularizaci rukodělného umu a stavebních řemesel a podpořit tak zvýšení zájmu o tyto studijní obory.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Celkově se soutěž SUSO v současnosti připravuje již na svůj 12. ročník. Stejně jako v předchozích letech bude zaměřena na podporu učebních oborů zedník, truhlář, obkladač, montér suchých staveb, malíř a ukázkově i kameník či kamenosochař. Kromě společnosti Wienerberger se na její organizaci podílejí i další podnikatelské subjekty a profesní cechy a svazy.
Již několik let tak je SUSO podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu, získalo společenskou záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hospodářské komory ČR, v roce 2005 přibyl i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Odbornou pomoc poskytuje Cech sádrokartonářů ČR, Cech malířů a lakýrníků, Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, Profesionální cech obkladačů a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
„Pro firmy a odborné svazy je soutěž příležitostí, jak vytvořit dlouhodobé kontakty se školami,“ říká Lenka Ulrychová z Veletržní správy ABF, která má SUSO na starost. „Právě díky této akci mají možnost si ověřit zájem o studijní obory a také trendy v učňovském školství.“

Renomé i mezinárodní účast
Za dosavadních jedenáct ročníků existence se soutěže zúčastnilo téměř 2700 žáků z českých, slovenských, německých a polských škol. SUSO se v současnosti již stalo prestižní událostí a ze strany odborných škol je o něj velký zájem.
Když jsme se před deseti let poprvé stali generálním partnerem, bylo naším cílem především zjistit, jaká je situace v odborném školství,“ popisuje začátek spolupráce Daniel Uskokovič, technický poradce společnosti Wienerberger. „Velmi nás proto těší, že se nám i díky soutěži podařilo renomé oboru zedník zvýšit. Současně s tím jsme navázali spolupráci s mnoha školami v oblasti informování o našich zdicích materiálech a nových technologiích. Ceníme si zejména přístupu samotných škol a jejich zájmu o možnost dalšího vzdělávání studentů.“

Finále jen pro nejlepší
Soutěž je určena pro dvoučlenná družstva žáků ze středních škol, integrovaných středních škol, SOU a OU. Klání začíná vždy v regionálních kolech a nejlepší z jednotlivých soutěžních oborů postupují do finále. Soutěže se většinou konají v rámci doprovodných programů stavebních výstav a veletrhů a jsou přístupné odborné i laické veřejnosti.
Tato regionální kola jsou dvoudenní. První teoretická část prověří znalosti studentů ve vědomostním testu, druhá část pak ověřuje praktické dovednosti na konkrétním zadání (např. vyzdění soutěžní příčky, položení překladu, apod.). Podkladem pro soutěžní práce je technický výkres připravený odborníky z praxe, převážně z řad sponzorských firem, cechů nebo odborných škol.
O vyhodnocení kvality soutěžního díla i znalostí z testu se stará odborná porota.
K základním kritériím, jež určují pořadí soutěžících, náleží provedení zadaného úkolu v čase, dodržení technologických postupů, kvalita a přesnost řemeslného provedení, dodržování zásad bezpečnosti práce, řemeslné návyky a další prvky specifické pro každý jednotlivý obor.
Třídenní mezinárodní finále probíhá již tradičně v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze. Opět se přitom skládá z teoretické a praktické části. Nově položené otázky a praktický úkol jsou však mnohem náročnější než v regionálních kolech.

12. ročník soutěže právě startuje
Letos zahájíme regionální kola soutěže 6. – 7. března, a to v rámci veletrhu FOR HABITAT v Praze,“ upřesňuje Lenka Ulrychová. „Další kolo pak vzápětí proběhne 13. -14.března při stavební výstavě STAVOTECH a RENOVA na výstavišti Flora Olomouc. 2.- 3. dubna se soutěžící utkají v Litoměřicích v rámci Tržnice zahrady Čech, poslední regionální kolo se bude konat 19. – 20. června při výstavě FOR ARCH Karlovy Vary.“
Na mezinárodním finále, které se letos bude konat 23.- 25. září při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH Praha 2008, se dle slov Daniela Uskokoviče ze společnosti Wienerberger setká již naprostá špička mezi soutěžícími. „Za kvalitu práce, kterou zde studenti ukazují, by se nemusela stydět žádná z renomovaných stavebních firem,“ říká Uskokovič. „Jsem rád, že právě k tomu jsme mohli jako výrobci cihlového zdicího systému POROTHERM přispět.“