Zpět

Vzorové domy – fenomén moderního prodeje

Trhy v sousedních zemích (Německo, Rakousko) zaznamenaly obdobný postupný vývoj trhu se stavbami na bázi dřeva, jaký prožíváme dnes u nás.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Zkušenosti majitele a zakladatele „evropského hlavního města dřevostaveb“, výstavy Modrá laguna (Blaue Lagune) u Vídně pana Ericha Benischeka odpovídají dnešnímu stavu u nás

  • postupný nárůst popularity
  • zákazník si prohlédne vzorový dům na stálé výstavě, pak si dům koupí u regionálního výrobce
  • společný postup největších hráčů na trhu při popularizaci technologií, které stále u některých klientů nebudí důvěru. Německé „Mitbewerber“ není konkurent, ale spoluhráč na stejném trhu. Na reklamě vedené velkými firmami se „vezou“ i malí, kteří vyrobí jen několik jednotlivých domů za rok
  • každý zákazník v Rakousku, který má zájem o pořízení dřevostavby, nejdříve navštíví Modrou Lagunu, aby porovnal nabídku. Srovnejme počet obyvatel Rakouska a ČR
  • obdobný vývoj úrovně oblíbenosti staveb na bázi dřeva prožívalo Rakousko kolem roku 1980-85. Zájem o postavení vzorového domu projevilo při prvotním plánování Modré Laguny něco přes 20 firem (tuzemských a rakouských). Za 20 let po otevření se počet vzorových domů více než zdvojnásobil na dnešních 112.

www.blauelagune.at

Většina evropských (a dlužno říci již i českých) producentů dřevostaveb používá jako jeden z nástrojů oslovení zákazníka vzorové domy. Platí, v zákazníkovi zanechá největší dojem to, co si může ohmatat. Pocity a vjemy z osobní prohlídky vzorového domu a hovoru se zasvěceným prodejcem se nedají nahradit studiem časopisů, prospektů nebo internetu.

Je několik způsobů kde a jak postavit vzorový dům

  • přímo u výrobce, v blízkosti továrny
  • samostatně na vlastním pozemku
  • developersky
  • v organizované výstavě

Všechny mají své pro a proti. Ekonomicky je nejvýhodnější developerský způsob, tzn. vzorový dům, který se po pár letech prodá zájemci na trvalé bydlení. Nevýhodou této varianty je, že v době, kdy si zákazníci zvyknou na lokalitu vzorového domu, bývá už zavřen a neslouží výstavnímu účelu. První dvě varianty řeší jistotu vlastního pozemku, nesmírně nákladné je však na dům „upozornit“ , sezvat k jeho návštěvě zájemce ze vzdálenějších oblastí. Zájemci, kteří chtějí navštívit více vzorových domů, potřebuji dva týdny dovolené…

Specializované výstavy jsou běžné především v Německu a Rakousku, koncentrují zákazníky, starají se o společnou propagaci, vykonávají marketinkové činnosti a poskytují nezbytný komfort a služby návštěvníkům.. Pronájem pozemku je však za úplatu. V śousedním Německu existují i specializované firmy, které organizují několik trvalých center vzorových domů (např. společnost Eigenheim und Garten má výstavy ve Wuppertalu, v Bad Vilbel u Frankfurtu, v Poingu u Mnichova a ve Fellbachu ve Stuttgartu.

www.musterhaus-online.de
další stránky namátkou:
www.musterhauszentrum-saar.de
www.musterhauszentrum-mk.de
www.fertighauswelt.de

U nás vládne zatím ke vzorovým domům spíše nedůvěra, především u menších firem, které jsou kapacitně vytíženy a nemají pocit, že by měly doby relativního boomu využít pro budoucnost („zadní kolečka“).

Je třeba rovněž rozlišit pojem „vzorový dům“ a „ukázkový dům“. Ukázkový je ten, v němž již bydlí majitelé a jejich laskavostí si může dům prohlédnout i další návštěvník – zájemce. Vlastník domu zpravidla dostává slevu. Jak je tento způsob výhodný, nechejme na posouzení. Zabydlený dům s prádlem v koupelně a s nutností vyzout se v předsíni nebývá šťastným řešením…

Vzhledem k poměrně vysokému stupni vědomostí o dřevostavbách mezi zájemci (zkušenosti firem z veletrhu Dřevostavby, zkušenosti vystavovatelů Stavebního centra EDEN 3000) se k českému trhu obracejí postupně větší i střední zahraniční výrobci.
U nás působí tradičně Haas Fertigbau, delší dobu Wolf Systém, nově a velmi razantně rakouský ELK. Etabluje se Lux Haus prostřednictvím společnosti bb gruppe. Růžky vystrkují rakouští Hartl Haus a Griffner Haus. O první informace se zajímá Kampa a přibudou další.
Náš trh má určitě perspektivu: Svědčí o tom i neustále mírně stoupající návštěvnost centra vzorových domů EDEN 3000 na brněnském výstavišti, které zve k návštěvě i Vás. www.stavebnicentrum.cz.

Tento článek byl publikován v měsíčníku STAVEBNICTVÍ a interiér 07/07.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]